Kedves Hallgatók!

 

Az elmúlt napok tapasztalatai alapján, újra szeretnénk felhívni a figyelmeteket arra, hogy a szociális pályázatok személyes bemutatásához, mindenképpen időpontra kell jelentkeznetek.

Amennyiben ezt elmulasztjátok, nem tudjuk a pályázataitokat elbírálni és elutasításra kerülnek.

A gördülékenyebb elbírálás érdekében kérjük, hogy a bemutatandó dokumentumokat rendezzétek a rendszerben lévő feltöltési sorrendbe.

Bemutatási időpontok már csak 2015. 09. 18.-án és 2015. 09. 21.-én lesznek.

 

KHT

Kedves Hallgatók!

Frissítésre kerültek a szociális pályázatok jelentkezési időpontjai. Megtalálható az ESZR oldalán az Időpontok fül alatt.

Megjegyzés:

Kérlek Titeket, ne hagyjátok az utolsó időpillanatra (2015. szeptember 18.) a jelentkezést, mert ha szükséges még pótolni valamilyen dokumentumot, akkor nem tudjátok már bemutatni a későbbiekben.

Az elbíráláshoz személyi igazolvány és lakcímkártya fénymásolat leadása  szükséges.
A dokumentumokat olyan sorrendben hozzátok kérlek, amilyen sorrendben a rendszerben is fel lett töltve, ezzel időt spórolunk meg, így több hallgatóra kerülhet sor a sikeres pályázat benyújtásához.

Miből kérünk eredeti/fénymásolt példányt?
Eredeti:

 • személyi igazolvány bemutatása a helyszínen (személyi igazolvány másolat)
 • Egy háztartásban élőkről szóló igazolás
 • NAV jövedelemigazolás
 • Munkáltatói igazolás
 • Iskolalátogatási/jogviszony igazolás
 • személyes nyilatkozatok
 • Vállalkozás és egyéb gazdasági érdekeltség űrlap
 • Őstermelői űrlap
 • Munkaügyi Központtól származó, az álláskeresésről, és az álláskeresési járulék összegéről/megszűnéséről kiállított igazolás
 • Önkormányzat által kiállított, a rendszeres szociális segélyben való részesülésről/nem részesülésről szóló igazolás
 • önkormányzat által kiállított az ápolási díjban való részesülés tényéről szóló igazolás

 

Másolat:

 • közjegyző vagy a helyi önkormányzat jegyzője előtt tett nyilatkozatok
 • albérleti szerződés
 • bankszámlakivonat
 • közüzemi számlák
 • házassági anyakönyvi kivonat
 • gyermek(ek) után járó ellátások (GYES, GYET, GYED, GYÁS, stb.)
 • őstermelői igazolvány és az ehhez tartozó 2014. és 2015. évi betétlapok
 • Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által a 2015. évre kiállított igazolás
 • születési anyakönyvi kivonat
 • bírósági határozat
 • halotti anyakönyvi kivonat
 • árvasági segély összegéről szóló dokumentum
 • szakorvosi igazolás
 • rokkantság fokáról szóló érvényes határozat
 • rokkantságról szóló szakorvosi igazolás
 • rokkantsági nyugdíj/ellátás, rehabilitációs ellátás igazolás

 

KHT

Kedves Hallgatók!

Kiírásra kerültek az eheti időpontok a Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás bemutatására, melyekre kizárólag Leadva és Előbírált hiánytalan státuszú hallgatók tudnak jelentkezni.

A pénteki napon kiírásra fognak kerülni az 2. oktatási időpontok is. Tekintettel arra, hogy a pályázatot később nem áll módotokban személyesen leadni, nyomatékosan kérünk titeket, hogy már a héten mutassátok be az igazolásokat, hogy az esetleges hiányosságokat időben tudjuk jelezni felétek.

Kérdés esetén forduljatok hozzánk bizalommal az emkszoc@googlegroups.com elérhetőségen.

KHT

Kedves Hallgatók!

A 2015/16 őszi félévben az alábbiak szerint alakulnak a költözési időpontok:

Augusztus 26. szerda 16:00-ig kiköltözés
Augusztus 27. csütörtök 8:00-14:00 kollégiumon belüli átköltözés
Augusztus 28. péntek 8:00-14:00 kollégiumok közötti átköltözés, kollégiumon belüli is
Augusztus 30. vasárnap 8:00 -16:00 kizárólag BSc elsőévesek beköltözése
Augusztus 31. – szeptember 4. hétfő-péntek 8:00-16:00 (péntek 14:00) felsőbbéves beköltözés
Kérünk titeket, hogy a fenti időpontokat tartsátok be!
KHT

Kedves Hallgatók

Az alábbiakban olvashatjátok a kollégiumi férőhelyet nyert hallgatók listáját a 2015/2016-os őszi félévre.

BSc elsőéves

MSc elsőéves

BSc, MSc felsőbbéves, Doktorandusz

Az idei évben a Kari Hallgatói Tanács a Kancellária Kollégiumok Igazgatóság és a Kancellária Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság felügyelete, segítsége mellett végezte a férőhelyek kiosztását. Azért, hogy az adataitokat a legmegfelelőbben kezelhessük, a férőhelyek kiosztását nem Neptun kóddal, hanem a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság által generált egyedi azonosítóval végeztük. Emiatt a pontszámaitokat sem tudjuk közzétenni, mert nincs a birtokunkban.

Amennyiben úgy gondoljátok, hogy a kollégiumi férőhelyek kiosztása során a Hallgatói Képviselet hibás adatokkal dolgozott, vagy hibát vétett, felszólalásotokat jelezzétek a kollegiumok@gmf.bme.hu címen augusztus 24-ig. Fontos, hogy a levél tárgya ÉMK_FELSZÓLALÁS tárgy legyen és az emailben mindenképpen szerepeljen a Neptun kódotok, hiszen csak így tudnak titeket az adatbázisból kikeresni.

A várólisták töltését is a Kollégiumok Igazgatóság fogja végezni, ezért esetleges visszamondási szándékotokat mielőbb jelezzétek akollegiumok@gmf.bme.hu címen, ÉMK_VISSZAMONDÁS tárggyal.

Az idei évben a szobajelentkezést a csatolt excel vpkszobajelentkezes@gmail.com címre történő elküldésével tudjátok megtenni. Fontos, hogy szobánként csak egy jelentkezést adjatok le! Határidő augusztus 23. 23:59!

A szobabeosztáshoz a szükséges adatokat hétfőn kapjuk meg, ezért a korábbiakkal ellentétben augusztus 24-25 között tudjuk csak elkészíteni a szobabeosztást. Kérünk titeket, hogy ezeken a napokon legyetek elérhetőek a Neptunban megadott telefonszámon, illetve email címen, hogy kérdés esetén elérhessünk titeket.

Kérdés esetén keressetek minket bátran elérhetőségeinken!

Kari Hallgatói Tanács

Letöltés (XLSX, Ismeretlen)

Kedves Elsőéves Hallgatók!

A Neptun rendszerben az Ügyintézés/Kérvények menüpont alatt a 111-es kérvény leadásával tudtok jelentkezni kollégiumi férőhelyre. Amennyiben szociális alapon is leadásra kerül a pályázat, augusztus 14.-ig a szoc.sc.bme.hu oldalon is véglegesítenetek kell a pályázatotokat! Ennek elmulasztása esetén, illetve a határidőn túl beérkező pályázatokat a hallgatói képviseletnek nem áll módjában elfogadni, ezért nyomatékosan kérünk mindenkit, hogy a pályázatok leadásához szükséges papírok összegyűjtését időben kezdje el.

A szociális alapú pályázathoz minden szükséges információt itt találhattok.

Ha mégis kérdés merült fel bennetek abban az esetben bátran forduljatok hozzánk a emkszoc@googlregroups.com email címen.

KHT

Kedves Elsőéves Hallgató!

Először is engedd meg, hogy gratuláljunk a sikeres felvételidhez! Már évkezdés előtt bizonyára rengeteg kérdés fog benned felmerülni, hiszen még most találkozol először a Neptun, KTH, KHT, ESZR és egyéb ismeretlennek tűnő szavakkal, hamarosan le kell adnod a kollégiumi jelentkezést, nem is beszélve a szociális támogatás igénylésének rendszerének megismeréséről. Az alábbiakban megosztunk veletek pár hasznos linket, ahol a kérdéseitekre választ kaphattok.

http://www.kth.bme.hu/ a Központi Tanulmányi Hivatal oldala, melyen elolvashatjátok a kari tájékoztatót. A beiratkozással kapcsolatos tájékoztató elolvasása nagyon fontos, kezdjetek neki mielőbb!

A tájékoztatók elolvasása után látogassátok meg az Egységes Szociális Rendszer és a Kollégiumi Jelentkezés oldalait, augusztus első két hetében valószínűleg ezeket fogjátok a leggyakrabban látogatni, amennyiben igényeltek kollégiumi férőhelyet.

A 2015/16-os tanévben beiratkozó gólyák Facebook csoportja már él, csatlakozzatok hozzá bátran! Emellett ne felejtsétek el likeolni a Facebook oldalunkat, ahol folyamatosan megosztjuk veletek az aktuális híreket, tudnivalókat!

Amennyiben bármilyen kérdés merül fel benned, keress minket bátran kollégiummal kapcsolatos ügyben az emkkb@googlegroups.com, szociális ügyben az emkszoc@googlegroups.com címen, egyéb kérdés esetén pedig a kht@vpk.bme.hu címen!

Találkozunk a Gólyatáborban!

KHT

Kedves Hallgatók!

A alábbiakban tekinthetitek meg a 2014/15-es tanév tavaszi félévének tanulmányi ösztöndíj eredményéhez kapcsolódó dokumentumokat.

Az évfolyam kezdő létszáma azon hallgatók számát jelenti, akik felvételt nyertek az adott tanévre, és akkor meg is kezdték a tanulmányaikat. Ez konkrétan azt jelenti, hogy évfolyamonként nem a felvett hallgatók létszámával számolunk, hanem azokkal a hallgatókkal, akik a félévüket aktív státuszban végzik.

A mellékelt fájlban tekinthetitek meg az Építőmérnöki Kar mintatanterv szerinti őszi féléves tárgyak részadatait a teljesítményindex kiszámításához.

A tárgyfelvételek, -teljesítések, érdemjegyek adatai némiképp eltérhetnek a Neptun rendszerből kiolvasható adatoktól, ennek okai a következők lehetnek:

 • a tárgyat felvett külföldi képzéses hallgatók nem szerepelnek a táblázatban (az ő eredményeiket nem a KTH kezeli, így azok megbízhatósága nem biztosított, továbbá ezen hallgatók eredményeit megvizsgálva azok torzították volna az
 • továbbá ezen hallgatók eredményeit megvizsgálva azok torzították volna az összesítést)
 • nem szerepelnek a NOK-os, külföldi hallgatók, szintén a fenti okok miatt
 • szerepelnek viszont a részképzéses hallgatók (számuk elenyésző a karon)
 • azon tárgyat felvett hallgatók eredményei sem szerepelnek a táblázatban, ahol a tárgy eredményeinél az ösztöndíjindexbe beszámít mező üres (ez többek között előfordulhat, ha a tárgyat a hallgató felveszi, de később akkreditáció útján „teljesíti”, esetleg tárgyújrafelvétel esetében)
 • Azok a tárgyak, amelyek mellett nincs adat, nem indultak a tavaszi félévben vagy 0 kredites tárgyak.

A mai nap folyamán részletes kimutatást kaptok a neptunban megadott e-mail címetekre az ösztöndíjosztás alapjául szolgáló adatokról. (pl: teljesített tárgyaitok, érdemjegyek, átlagok)

KHT

Kedves Hallgatók!Megállapításra kerültek a Kari BME Pályázat eredményei. Az alábbi dokumentumban megtekinthetitek az eredményeket és a nyertes hallgatók által elnyert ösztöndíjak összegeit.

Kérdés esetén keressétek Pataki Tímeát (pataki.timea@vpk.bme.hu), a Bizottság vezetőjét.
Gratulálunk a nyertes Pályázóknak!
KHT
(Frissítés)
Kedves Hallgatók!

A Központi Tanulmányi Hivatal által szolgáltatott adatok nem tartalmazták a miniszteri ösztöndíjas hallgatók eredményeit, ezért nem szerepeltek a korábban közzétett listában. A hibát gyorsan sikerült orvosolni, és az eredmények alábbi linken érhetők el, továbbá a kifizetésfigyelő rendszerben is nyomon követhetők.

KHT

Kedves Hallgatók!

A alábbiakban tekinthetitek meg a 2014/15-es tanév őszi félévének tanulmányi ösztöndíj eredményéhez kapcsolódó dokumentumokat.

Az évfolyam kezdő létszáma azon hallgatók számát jelenti, akik felvételt nyertek az adott tanévre, és akkor meg is kezdték a tanulmányaikat. Ez konkrétan azt jelenti, hogy évfolyamonként nem a felvett hallgatók létszámával számolunk, hanem azokkal a hallgatókkal, akik a félévüket aktív státuszban végzik.

A mellékelt fájlban tekinthetitek meg az Építőmérnöki Kar mintatanterv szerinti tavaszi féléves tárgyak részadatait a teljesítményindex kiszámításához.

A tárgyfelvételek, -teljesítések, érdemjegyek adatai némiképp eltérhetnek a Neptun rendszerből kiolvasható adatoktól, ennek okai a következők lehetnek:

 • a tárgyat felvett külföldi képzéses hallgatók nem szerepelnek a táblázatban (az ő eredményeiket nem a KTH kezeli, így azok megbízhatósága nem biztosított, továbbá ezen hallgatók eredményeit megvizsgálva azok torzították volna az összesítést)
 • nem szerepelnek a NOK-os, külföldi hallgatók, szintén a fenti okok miatt
 • szerepelnek viszont a részképzéses hallgatók (számuk elenyésző a karon)
 • azon tárgyat felvett hallgatók eredményei sem szerepelnek a táblázatban, ahol a tárgy eredményeinél az ösztöndíjindexbe beszámít mező üres (ez többek között előfordulhat, ha a tárgyat a hallgató felveszi, de később akkreditáció útján „teljesíti”, esetleg tárgyújrafelvétel esetében)
 • Azok a tárgyak, amelyek mellett nincs adat, nem indultak a tavaszi félévben vagy 0 kredites tárgyak.

A mai nap folyamán részletes kimutatást kaptok a neptunban megadott e-mail címetekre az ösztöndíjosztás alapjául szolgáló adatokról. (pl: teljesített tárgyaitok, érdemjegyek, átlagok)

KHT