kategóriák

Ezen az oldalon találhatjátok a NEPTUN kérvényekhez szánt alapvető tudnivalókat, jogosultságokat illetve leadási segédletet.

Amennyiben további kérdésetek lenne valamelyik kérvény leadásával kapcsolatban, keressetek minket a oktatas@emkhk.hu e-mail címünkön!

Egyéb:

A leadási határidő minden félévben más, a pontos időpontról tájékozódni a pályázati kiírásban lehet.

A kérvény bírálója: Kari Erasmus Bizottság? Fellebbezés kezdeményezhető az eredménnyel, pontszámítással kapcsolatban. A fellebbezés beadásának határideje:

Részletfizetési, valamint módosított befizetési határidő iránti kérelem  leadására szolgál. A leadásnál figyelemmel kell lenni arra a tényre, hogy amennyiben lejárt határidejű tartozás keletkezik a regisztrációs hét végéig, abban az esetben a félévre történő bejelentkezés és tárgyfelvétel nem lehetséges. Ezzel kapcsolatban a kérvény minden félévben aktuális határidőt tartalmaz.

hallgatói jogviszony:

A kérvény elbírálója: KTH. Egy kérvény leadása egy tárgyra vonatkozó felülvizsgálásra vonatkozik, így több eltérés esetén, több kérvény leadása szükséges. Az első oktatási hetet követően a kivizsgálás szolgáltatási díj köteles.

Letöltés (PDF, 293KB)

A kérvény bírálója: KTB/KKB. Javító célú tárgyfelvételre szolgáló kérelem. Fontos figyelemmel lenni arra, hogy egy képzés alatt javító céllal legfeljebb a képzés kredit kiméretének 10%-ig. Ennek biztosítására a kérvény kitöltésekor nyilatkozni kell az addig újrateljesített krediteket, tantárgyak számáról.

Letöltés (PDF, 258KB)

A kérvény bírálója: Dékán. A karon érvényben lévő költségtérítés-csökkentési táblázat megtalálható.

Letöltés (PDF, 156KB)

A kérvény bírálója: Dékán. A karon érvényben lévő költségtérítés-csökkentési táblázat megtalálható

A kérvény bírálója: HJB. A kérvény leadási határidejét az átsoroló határozat tartalmazza. A döntésről szóló határozatot postai úton küldik, a Neptunban szereplő levelezési címre. Az eljárás díja 3000 Ft, amelynek elengedéséről a HJB dönthet.

Letöltés (PDF, 318KB)

A kérvény bírálója: KTB. Olyan esetben adható le, amikor a tárgyfelvételt/leadást a hallgató nem saját hibája miatt nem tudta időben elvégezni. (pl: késői kurzuskiírás, időpont módosítás) Amennyiben a KTB kérelmet saját hibásnak minősíti, úgy 5500 Ft fizetési kötelezettség keletkezik.

A kérvény bírálója: KTB. A hallgató saját hibájából (pl. Elfelejtett jelentkezés) történő késedelmes tárgyfelvétel/leadás, amelynek szolgáltatási díja 5500 Ft.

A kérelem bírálója: Dékán. A TVSZ-ben meghatározott számú passzív félévek növelésére szolgáló kérvény.

Igazolás benyújtása, a vizsgáról való távolmaradás okának alátámasztására. Elfogadás esetén nem keletkezik fizetési kötelezettség a megjelenés elmulasztása miatt.

Letöltés (PDF, 322KB)

igazolások:

jogorvoslati kérelmek:

A kérvény elbírálója: A felszólalás tárgyát képező kérvény típusától függően Dékán, HJB, KTH. A fellebbezés határideje a kérvény típusától függően változhat, a részleteket az elutasító határozat minden esetben tartalmazza.

Letöltés (PDF, 330KB)

A kérvény bírálója: KTB, másodfokon Dékán. A TVSz-ben szereplő kötelezettségek alóli felmentés igényelhető, egy képzés alatt egyetlen alkalommal. Fontos tudni, hogy előtanulmányi rend alól felmentés nem adható.

Letöltés (PDF, 281KB)

Az átvételi kérvényt a fogadó kar dékánjához kell beadni, a kérelem bírálója a fogadó kar KTB-je.

Letöltés (PDF, 153KB)

leckekönyv: