Gyakran Ismételt Kérdések

Létezik külön dékáni méltányossági kérvény?

Nem, a Neptun rendszerben a 002-es kérvény (“Méltányossági kérelem”) alapján képzésenként egyszeri alkalommal méltányosságot adhat a Kari Tanulmányi Bizottság.

Ha a reghéten elfelejtettem "aktív"-ra állítani magam, akkor milyen következményekre számíthatok?

Tárgyat felvenni jelenleg csak aktív státuszban lehetséges. Ennek megfelelően először nyilatkoznod kell az aktív/passzív státuszról a neptun rendszerében.
Amennyiben nem nyilatkoztál, és aktív féléven szeretnél lenni, ezt legkésőbb az első oktatási hét végéig teheted meg a 102/1 Kérvény félév utólagos aktíválására díjköteles kérvény leadásával.

Mikor vehetem fel a Szakdolgozat c. tárgyat?

A BSc képzésen a Szakdolgozat c. tárgyat az a hallgató veheti fel, aki az alábbi feltételek mindegyikét teljesíti.
a) A szak mintatantervében szereplő közös törzsanyag tárgyai közül a hallgató által teljesített tárgyak összegzett kreditértéke legalább 129.
b) A szak mintatantervében szereplő ágazati törzsanyag kötelező tárgyai közül a hallgató által teljesített tárgyak összegzett kreditértéke i. szerkezet-építőmérnöki ágazaton legalább 39, ii. infrastruktúra-építőmérnöki ágazaton legalább 33, iii. geoinformatika-építőmérnöki ágazaton legalább 39.
c) A szak mintatantervében szereplő ágazati törzsanyag tárgyai közül (kötelező és alternatív tárgyak együttes figyelembe vételével) a hallgató által teljesített tárgyak összegzett kreditértéke legalább 45. d) A szak mintatantervében szereplő specializáció kötelező tárgyai közül (a Szakdolgozat előkészítő c. tárgy nélkül) a hallgató által teljesített tárgyak összegzett kreditértéke legalább 15.
e) A szak mintatantervében szereplő specializáció tárgyai közül (kötelező és alternatív tárgyak együttes figyelembe vételével, de a Szakdolgozat előkészítő tárgy nélkül) a hallgató által teljesített tárgyak összegzett kreditértéke legalább 17.
f) A hallgató által teljesített tárgyak összegzett kreditértéke legalább 204.
g) A hallgató teljesítette, vagy párhuzamos előkövetelménnyel teljesíti a Szakdolgozat előkészítő c. tárgyat.

A Diplomamunka mellé felvett kivitelezői/tervezői gyakorlat is beleszámít a diplomafélévben felvehető maximum 36 kreditbe?

Igen, beleszámít.

Minek számítanak a diplomamunka mellé felvett második szakirányos tárgyak?

Szabadon választható tárgyaknak.

A Bevezető matematika (2 kredites) tárgy beleszámít-e a kötelezően teljesítendő 12 kredit választható kreditbe?

Igen, beleszámít.

Szabadon választható tárgyként csak a karon belül meghirdetett választható tárgyakat fogadják el, tehát a BMEEO**AV** kurzus kóddal rendelkezőeket, vagy elfogadnak nem kari, más karon hallgatott - nem a szakmához kapcsolódó - tárgyakat is?

Választható tárgynak akármilyen tárgyat felvehetsz, nem kell építős tárgynak lennie.

Mi a feltétele annak, hogy tanulmányaim állami (rész)ösztöndíjas képzésben folytathassam?

Ha 2016. augusztus 31. előtt kezdtél, két, egymást követő aktív félév alatt legalább 30 kreditet kell összegyűjtened és legalább 2,00 értékű súlyozott tanulmányi átlagot kell elérned.
Ha 2016. augusztus 31. után kezdtél. két egymást követő aktív félév alatt legalább 36 kreditet kell összegyűjtened és legalább 2,50 értékű súlyozott tanulmányi átlagot kell elérned.

Tanulmányaimat államilag támogatott/finanszírozott képzésen kezdtem, de sajnos átsoroltak költségtérítéses képzésre. Mikor tudok és milyen feltételek teljesülése esetén tudok visszakerülni?

Minden tanév végén, a vizsgaidőszak lezárását követően, nyáron, az őszi félév megkezdése előtt legalább 30 nappal történik az átsorolás. A feltételeket itt találhatod meg: TJSZ 7. § 11. pont.

Nem sikerült teljesítenem n*18 kreditet (n=aktív félévek száma). Kirúgnak?

Nem, ezt a szabályt a TVSZ 2012. jún. 25-i módosításakor eltörölték. Jelenleg az elbocsájtás 6 vizsgához, illetve 2015/16 tavaszától számolva ugyanazon tárgy 6. sikertelen teljesítéséhez van kötve. A 2015/16-ös tanév tavaszi félévének letelte után alapképzésen a negyedik aktív félév utáni legalább 2,25-ös, mesterképzésen két félév utáni 2,50-es átlag a bennmaradás feltétele.

2009-ben kezdtem meg tanulmányaimat BSc képzésben. Hány tesit kell teljesítenem?

Aki 2010 előtt kezdett (annak ellenére, hogy a Neptunban a mérföldköveknél 2 van írva), azoknak a hallgatóknak még 4 félév tesit kell teljesíteniük.

Ha teljesítettem a kötelező tesit, utána is van lehetőségem kedvezményesen sportolni az egyetemen belül?

Igen lehetséges, ehhez egy következő testnevelési kurzust kell felvenned (1/A,B,C; 2/A,B,C közül amit még nem teljesítettél), valamint a Testnevelési központ biztosít órarendi órán kívül más sportolási lehetőségeket is, ezt a honlapjukon tájékozódva tekintheted meg.

https://bmesport.hu/

Szeretnék infra és szerkezet ágazatokon belül is egy-egy szakirányt csinálni. Mindkét esetben külön fel kell vennem a szakmai gyakorlatot?

Ha szeretnéd megkapni az adott szakirányt elvégezve a megszerezhető tervezői jogosultságot, akkor igen, mivel ilyenkor azt nézik, hogy milyen tárgyakat teljesítettél.

Három szakirányt szeretnék megcsinálni. Lehetséges-e? Van-e arra szabályozás, hogy hány kreditet vehetek fel?

Az állami ösztöndíjas képzésben egyéni tanulmányi rendben – külön önköltség, illetve költségtérítés fizetése nélkül – az összes, kötelezően előírt kreditszámot tíz százalékkal meghaladó kreditmennyiséget vehetsz fel. (pl BSc képzésben 240 az előírt kreditmennyiség ennek 10%-a 24 kredit, tehát összesen 264 kredit vehető fel költségtérítés nélkül). Az ezen felül felvett kreditekért térítési díjat kell fizetned. Ügyelj rá, hogy a felvett kreditek mennyisége számít, nem a teljesítetteké!

Párhuzamosan két képzést csinálok, így sok a tárgyütközésem, ami a katalógusoknál problémát jelent. Mit tehetek ilyenkor?

A KTB-nél kedvezményes tanrendet kérhetsz az adott félévre. Ezt az adott félév regisztrációs hetének végéig teheted meg.

A tanulmányaim mellett fél- vagy főállású munkám is van, ami a katalógusok esetében problémát jelent. Mit tehetek ilyenkor?

MSc képzés mintatantervében a világos zöld színnel jelölt képzések esetében a katalógusokról a felmentést közvetlenül a tárgy előadójánál kell kérni, a munkahelyre hivatkozva. Egyéb esetben a kedvezményes tanrend igénylése lehet megoldás a problémára.

Meddig kell beadnom kedvezményes tanrend kérelmemet?

Egészségügyi okokra hivatkozva bármikor kérhető, egyéb esetekben a kérvényt a regisztrációs hét végéig le kell adni.

Tárgyat, javítás céljából hogyan lehet újra felvenni?

Neptun rendszeren keresztül kell leadni az erre vonatkozó kérvényt.

A javító célzattal felvett és teljesített tárgy beleszámít az ösztöndíjindexembe?

Nem, de az adott félévre vonatkozó tanulmányi átlagba, illetve a több félévre vonatkozó, kummulált tanulmányi átlagba beleszámít.

Kapok-e tanulmányi ösztöndíjat, ha két államilag támogatott jogviszonyom van, és a korábban létesültben elfogadtatom az összes másikban teljesített tárgyamat, míg ott nincs teljesített kreditem?

Csak a korábban létesült jogviszonyodban kaphatsz ösztöndíjat.

Jelenleg az Erasmus ösztöndíj keretében Németországban tanulok a 2014/15 őszi félévben. A német tanulmányi rend miatt a végleges félév végi jegyeim csak március végén, április elején lesznek meg, jóval később, mint a Magyarországon tanuló társaimnak. A kérdésem az lenne, hogy mi a teendőm ahhoz, hogy kaphassak tanulmányi ösztöndíjat a 2014/15 tavaszi félévben?

A tárgyak befogadtatását a KTH-ban kell kezdeményezni. Ha a KTH feldolgozta a kérvényedet, akkor az általuk megküldött tanulmányi eredmények alapján tud a KHT ösztöndíjat osztani az Erasmus-os hallgatóknak.

Kell-e fizetni késedelmes házi leadásért, ha elbuktad a tárgyat?

 Igen, a tanszékek akkor is kiírhatják a késedelmes házi leadásért fizetendő különeljárási díjat, ha nem teljesítetted a tárgyat.

Mit tegyek, ha egy adott tárgyból MINDEN meghirdetett kurzus létszáma betelt és nem tudom felvenni a tárgyat, annak ellenére, hogy teljesítettem az előkövetelményeket?

Jelezd a problémát a tanszéki összekötőnek, ő majd továbbítja a kérésedet a tanszéknek és tájékoztat a további fejleményekről.

Mit tegyek, ha betelt a gyakorlati kurzus, amire járni szeretnék, de ugyanazon tárgy más kurzusára még van hely?

Sajnos a tanárok és a tanszékek kapacitása véges, így az adott kurzusok nem bővíthetők a végetlenségig, ha megoldható mindenképpen egy másik kurzus felvétele javasolt, esetleg egy másik hallgatóval való kurzus elcserélése.

Mi történik, ha egy tárgy várólistáján maradok a regisztrációs hét végén?

A várólistán lévő embereket a regisztrációs hetet követően, az első oktatási héten lejelentkezteti a rendszer, tehát ha a regisztrációs hét végéig nem kerültél be az adott kurzusba sajnos már nem is fogsz. Ha minden kurzus betelt keresd fel az adott tanszéki összekötőt, ő segítséget fog nyújtani.

Mikor köteles az oktató legkésőbb közzétenni egy zárthelyi dolgozat eredményét?

A zárthelyi dolgozat megírásától számított nyolcadik nap végéig, de legfeljebb a pótlás előtt 48 órával.
Amennyiben ez nem történik meg jelezd a tanszéki összekötő felé.

A héten jelezték, hogy következő héten nem az előre meghirdetett napon lesz a Zh, mit tehetek ilyenkor? Szabályos-e ez?

Jelezned kell a HK, azon belül a tanszéki összekötő felé. Nem szabályos, hiszen a ZH-t kizárólag a KTB által jóváhagyott teljesítményértékelési terv szerinti időpontban lehet megtartani.

A pót, vagy pót-pót zárthelyi dolgozat előtt mennyi idővel köteles az oktató kijavítani az előző zárthelyi dolgozatot?

A pót, vagy a pót-pót zárthelyi dolgozat előtt legalább 48 órával közzé kell tenni a pótlandó zárthelyi eredményét és biztosítani kell a megtekintés lehetőségét.

Milyen dokumentumokkal igazolhatom magam zárthelyin, vagy vizsgán?

Minden fényképes, személyazonosságot igazoló okmánnyal (személyi igazolvány, ideiglenes személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély), illetve diákigazolvánnyal is lehetséges.

Meggátolhatják-e, hogy megírjam a zh-t/vizsgát, ha nem tudom igazolni a személyazonosságom?

Amennyiben semmilyen igazolvánnyal (személyi, diákigazolvány, útlevél, jogosítvány) nem rendelkezel, az oktatók/felügyelők kiküldhetnek a teremből.

A keresztféléves tárgyak ütközésével lehet-e valamit tenni?

A tantárgyak órarendi ütközésének kiküszöbölése csak a mintatanterves tárgyakra vonatkozik, ugyanis az ettől eltérő egyéni tanrendek olyan sokfélék lehetnek, hogy nem lehet minddel számolni egyszerre.

Hány százalékkal csökkenhet a házi feladatom értéke, ha azt az ütemezett pótbeadáson adom le?

A feladat értékének 20%-val. (Ha 40 pontos, akkor 8 ponttal csökkenthető).

Oktatási gondod akadt? Írj nekünk!