Gyakran Ismételt Kérdések

Létezik külön dékáni méltányossági kérvény?

Nem, a Neptun rendszerben a 002-es kérvény (“Méltányossági kérelem”) alapján képzésenként egyszeri alkalommal méltányosságot adhat a Kari Tanulmányi Bizottság.

Ha a reghéten elfelejtettem "aktív"-ra állítani magam, akkor milyen következményekre számíthatok?

Tárgyat felvenni jelenleg csak aktív státuszban lehetséges. Ennek megfelelően először nyilatkoznod kell az aktív/passzív státuszról a neptun rendszerében. Amennyiben mégsem nyilatkoztál, és aktív féléven szeretnél lenni, ezt legkésőbb az első oktatási hét végéig teheted meg.

Mikor vehetem fel a Diplomamunkát?

Csak akkor veheted fel a Diplomamunkát, ha maximum 12 kredit értékben hiányoznak kötelezően teljesítendő, mintatanterv szerinti tárgyaid, melyek között nem lehet törzstárgy.

A Diplomamunka mellé felvett kivitelezői/tervezői gyakorlat is beleszámít a diplomafélévben felvehető maximum 36 kreditbe?

Igen, beleszámít.

Minek számítanak a diplomamunka mellé felvett második szakirányos tárgyak?

Szabadon választható tárgyaknak.

A Bevezető matematika (2 kredites) tárgy beleszámít-e a kötelezően teljesítendő 12 kredit választható kreditbe?

Igen, beleszámít.

Szabadon választható tárgyként csak a karon belül meghirdetett választható tárgyakat fogadják el, tehát a BMEEO**AV** kurzus kóddal rendelkezőeket, vagy elfogadnak nem kari, más karon hallgatott - nem a szakmához kapcsolódó - tárgyakat is?

Választható tárgynak akármilyen tárgyat felvehetsz, nem kell építős tárgynak lennie.

Mi a feltétele annak, hogy tanulmányaim állami (rész)ösztöndíjas képzésben folytathassam?

Ha a 2016/17 1. féléve előtt kezdtél, két, egymást követő aktív félév alatt legalább 30 kreditet kell összegyűjtened, amennyiben ezután kezdted meg tanulmányaidat, 36 kreditet és 2,25-ös súlyozott tanulmányi átlagot kell elérned.

Tanulmányaimat államilag támogatott/finanszírozott képzésen kezdtem, de sajnos átsoroltak költségtérítéses képzésre. Mikor tudok és milyen feltételek teljesülése esetén tudok visszakerülni?

Minden tanév végén, a vizsgaidőszak lezárását követően, nyáron, az őszi félév megkezdése előtt legalább 30 nappal történik az átsorolás. A feltételeket itt találhatod meg: TJSZ 7. § 11. pont.

Nem sikerült teljesítenem n*15 kreditet (n=aktív félévek száma). Kirúgnak?

Nem, ezt a szabályt a TVSZ 2012. jún. 25-i módosításakor eltörölték. Jelenleg az elbocsájtás 6 vizsgához, illetve 2015/16 tavaszától számolva ugyanazon tárgy 6. sikertelen teljesítéséhez van kötve. A 2015/16-ös tanév tavaszi félévének letelte után alapképzésen a negyedik aktív félév utáni legalább 2,25-ös, mesterképzésen két félév utáni 2,50-es átlag a bennmaradás feltétele.

2009-ben kezdtem meg tanulmányaimat BSc képzésben. Hány tesit kell teljesítenem?

Aki 2010 előtt kezdett (annak ellenére, hogy a Neptunban a mérföldköveknél 2 van írva), azoknak a hallgatóknak még 4 félév tesit kell teljesíteniük.

Ha teljesítettem a kötelező tesit, utána is van lehetőségem kedvezményesen sportolni az egyetemen belül?

Igen lehetséges, ehhez egy következő testnevelési kurzust kell felvenned (1/A,B,C; 2/A,B,C közül amit még nem teljesítettél), valamint a Testnevelési központ biztosít órarendi órán kívül más sportolási lehetőségeket is, ezt a honlapjukon tájékozódva tekintheted meg.

http://www.bmefitness.hu/ 

Szeretnék infra és szerkezet ágazatokon belül is egy-egy szakirányt csinálni. Mindkét esetben külön fel kell vennem a szakmai gyakorlatot?

Ha szeretnéd megkapni az adott szakirányt elvégezve a megszerezhető tervezői jogosultságot, akkor igen, mivel ilyenkor azt nézik, hogy milyen tárgyakat teljesítettél.

Három szakirányt szeretnék megcsinálni. Lehetséges-e? Van-e arra szabályozás, hogy hány kreditet vehetek fel?

Az állami ösztöndíjas képzésben egyéni tanulmányi rendben – külön önköltség, illetve költségtérítés fizetése nélkül – az összes, kötelezően előírt kreditszámot tíz százalékkal meghaladó kreditmennyiséget vehetsz fel. (pl BSc képzésben 240 az előírt kreditmennyiség ennek 10%-a 24 kredit, tehát összesen 264 kredit vehető fel költségtérítés nélkül). Az ezen felül felvett kreditekért térítési díjat kell fizetned. Ügyelj rá, hogy a felvett kreditek mennyisége számít, nem a teljesítetteké!

Ha 2012 előtt iratkoztam be, akkor is vonatkozik rám a 240+10% „ingyen kredit szabály”?

Igen, ez a szabály mindenkire vonatkozik. Annyi kitétellel, hogy a bevezetéskor (2012/2013 tanév szeptembere), még a diplomához mindenképp szükséges kreditmennyiség + 24 kreditet vehetsz fel költségtérítés nélkül, államilag finanszírozott képzésen.

Párhuzamosan két képzést csinálok, így sok a tárgyütközésem, ami a katalógusoknál problémát jelent. Mit tehetek ilyenkor?

A KTB-nél kedvezményes tanrendet kérhetsz az adott félévre. Ezt az adott félév regisztrációs hetének végéig teheted meg.

A tanulmányaim mellett fél- vagy főállású munkám is van, ami a katalógusok esetében problémát jelent. Mit tehetek ilyenkor?

MSc képzés mintatantervében a világos zöld színnel jelölt képzések esetében a katalógusokról a felmentést közvetlenül a tárgy előadójánál kell kérni, a munkahelyre hivatkozva. Egyéb esetben a kedvezményes tanrend igénylése lehet megoldás a problémára.

Meddig kell beadnom kedvezményes tanrend kérelmemet?

Egészségügyi okokra hivatkozva bármikor kérhető, egyéb esetekben a kérvényt a regisztrációs hét végéig le kell adni.

Tárgyat, javítás céljából hogyan lehet újra felvenni?

Neptun rendszeren keresztül kell leadni az erre vonatkozó kérvényt, a felvétel félévének első napját megelőző 14. napig.

A javító célzattal felvett és teljesített tárgy beleszámít az ösztöndíjindexembe?

Nem, de az adott félévre vonatkozó tanulmányi átlagba, illetve a több félévre vonatkozó, kummulált tanulmányi átlagba beleszámít.

Kapok-e tanulmányi ösztöndíjat, ha két államilag támogatott jogviszonyom van, és a korábban létesültben elfogadtatom az összes másikban teljesített tárgyamat, míg ott nincs teljesített kreditem?

Csak a korábban létesült jogviszonyodban kaphatsz ösztöndíjat.

Jelenleg az Erasmus ösztöndíj keretében Németországban tanulok a 2014/15 őszi félévben. A német tanulmányi rend miatt a végleges félév végi jegyeim csak március végén, április elején lesznek meg, jóval később, mint a Magyarországon tanuló társaimnak. A kérdésem az lenne, hogy mi a teendőm ahhoz, hogy kaphassak tanulmányi ösztöndíjat a 2014/15 tavaszi félévben?

A tárgyak befogadtatását a KTH-ban kell kezdeményezni. Ha a KTH feldolgozta a kérvényedet, akkor az általuk megküldött tanulmányi eredmények alapján tud a KHT ösztöndíjat osztani az Erasmus-os hallgatóknak.

Kell-e fizetni késedelmes házi leadásért, ha elbuktad a tárgyat?

 Igen, a tanszékek akkor is kiírhatják a késedelmes házi leadásért fizetendő különeljárási díjat, ha nem teljesítetted a tárgyat.

Mit tegyek, ha egy adott tárgyból MINDEN meghirdetett kurzus létszáma betelt és nem tudom felvenni a tárgyat, annak ellenére, hogy teljesítettem az előkövetelményeket?

Jelezd a problémát a tanszéki összekötőnek, ő majd továbbítja a kérésedet a tanszéknek és tájékoztat a további fejleményekről.

Mit tegyek, ha betelt a gyakorlati kurzus, amire járni szeretnék, de ugyanazon tárgy más kurzusára még van hely?

Sajnos a tanárok és a tanszékek kapacitása véges, így az adott kurzusok nem bővíthetők a végetlenségig, ha megoldható mindenképpen egy másik kurzus felvétele javasolt, esetleg egy másik hallgatóval való kurzus elcserélése.

Mi történik, ha egy tárgy várólistáján maradok a regisztrációs hét végén?

A várólistán lévő embereket a regisztrációs hetet követően, az első oktatási héten lejelentkezteti a rendszer, tehát ha a regisztrációs hét végéig nem kerültél be az adott kurzusba sajnos már nem is fogsz. Ha minden kurzus betelt keresd fel az adott tanszéki összekötőt, ő segítséget fog nyújtani.

Mikor köteles az oktató legkésőbb közzétenni egy zárthelyi dolgozat eredményét?

A zárthelyi dolgozat megírásától számított nyolcadik végéig, de legfeljebb a pótlás előtt 48 órával. Amennyiben ez nem történik meg jelezd a tanszéki összekötő felé.

A héten jelezték, hogy következő héten nem az előre meghirdetett napon lesz a Zh, mit tehetek ilyenkor? Szabályos-e ez?

Jelezned kell a KHT, azon belül a tanszéki összekötő felé. Nem szabályos, 10 nappal korábban kell jelezni legalább.

A pót, vagy pót-pót zárthelyi dolgozat előtt mennyi idővel köteles az oktató kijavítani az előző zárthelyi dolgozatot?

A pót, vagy a pót-pót zárthelyi dolgozat előtt legalább 48 órával közzé kell tenni a pótlandó zárthelyi eredményét és biztosítani kell a megtekintés lehetőségét.

Milyen dokumentumokkal igazolhatom magam zárthelyin, vagy vizsgán?

Minden fényképes, személyazonosságot igazoló okmánnyal (személyi igazolvány, ideiglenes személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély), illetve diákigazolvánnyal is lehetséges.

Meggátolhatják-e, hogy megírjam a zh-t/vizsgát, ha nem tudom igazolni a személyazonosságom?

Amennyiben semmilyen igazolvánnyal (személyi, diákigazolvány, útlevél, jogosítvány) nem rendelkezel, az oktatók/felügyelők kiküldhetnek a teremből.

A keresztféléves tárgyak ütközésével lehet-e valamit tenni?

A tantárgyak órarendi ütközésének kiküszöbölése csak a mintatanterves tárgyakra vonatkozik, ugyanis az ettől eltérő egyéni tanrendek olyan sokfélék lehetnek, hogy nem lehet minddel számolni egyszerre.

Hány százalékkal csökkenhet a házi feladatom értéke, ha azt az ütemezett pótbeadáson adom le?

A feladat értékének 20%-val. (Ha 40 pontos, akkor 8 ponttal csökkenthető).

Oktatási gondod akadt? Írj nekünk!