Beiratkozás

Központi Tanulmányi Hivatal honlapján feltűntetve. A regisztrációs hét során.

Lehetőség van pótbeiratkozásra az első oktatási hét végéig.

Lehetőség van hiánypótlásra az első oktatási hét végéig.

A Neptun rendszerén belül az Ügyintézés fülön a Beiratkozás/Bejelentkezés menüpontban lehetséges.

Tárgyat felvenni jelenleg csak aktív státuszban lehetséges. Ennek megfelelően először nyilatkoznod kell az aktív/passzív státuszról a neptun rendszerében.
Amennyiben nem nyilatkoztál, és aktív féléven szeretnél lenni, ezt legkésőbb az első oktatási hét végéig teheted meg a 102/1 Kérvény félév utólagos aktíválására díjköteles kérvény leadásával.

Képzési idő

12 félév, osztatlan képzés esetén (pl: tanári, építész) 14 félév.

A képzés ideje + 2 félév. 8 féléves alapképzés esetén ez 10 félév.

Egybefüggően 2 félévet. Összesen 4 félévet.

Tantárgyfelvétel

Tanulmányi Nyilvántartó Rendszer, közismertebb nevén: NEPTUN.

KTH honlapon feltüntetve. 12:00 -től akiknek az átlaga megfelel. 16:00-tól, akik töltöttek OHV-t. 18:00-tól mindenkinek.

Előző éves Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése (OHV) segíthet a döntésben.

Lehetséges kurzus létszám kibővíttetés, de jelezni kell minél hamarabb a tantárgyfelelős, vagy a tantárgyat oktató(k) felé e-mailen.

Mintatantervileg nem lehetséges, mert úgy készül el a kiírás, hogy ne történhessen ilyen. Amennyiben kurzus újbóli felvételéről van szó, akkor már előfordulhat ilyen eshetőség. Ha köztudottan jelenléti íves órákról van szó, akkor mérlegelni kell, hiszen a megengedett hiányzás túllépése után előre tudható a tantárgy sorsa. Megoldás lehet: egy másik kurzus felvétele, esetleg kibővítésének kérelmezése, amennyiben betelt.

Amennyiben több ember is jelzi, hogy érintettje lehet egy tárgy keresztféléven való indításának, akkor a kari vezetés felmérést tart az érdeklődők számáról és elegendő létszám esetén elindítható egy kurzus keresztféléven.

A BSc képzésen a Szakdolgozat c. tárgyat az a hallgató veheti fel, aki az alábbi feltételek mindegyikét teljesíti.
a) A szak mintatantervében szereplő közös törzsanyag tárgyai közül a hallgató által teljesített tárgyak összegzett kreditértéke legalább 129.
b) A szak mintatantervében szereplő ágazati törzsanyag kötelező tárgyai közül a hallgató által teljesített tárgyak összegzett kreditértéke i. szerkezet-építőmérnöki ágazaton legalább 39, ii. infrastruktúra-építőmérnöki ágazaton legalább 33, iii. geoinformatika-építőmérnöki ágazaton legalább 39.
c) A szak mintatantervében szereplő ágazati törzsanyag tárgyai közül (kötelező és alternatív tárgyak együttes figyelembe vételével) a hallgató által teljesített tárgyak összegzett kreditértéke legalább 45. d) A szak mintatantervében szereplő specializáció kötelező tárgyai közül (a Szakdolgozat előkészítő c. tárgy nélkül) a hallgató által teljesített tárgyak összegzett kreditértéke legalább 15.
e) A szak mintatantervében szereplő specializáció tárgyai közül (kötelező és alternatív tárgyak együttes figyelembe vételével, de a Szakdolgozat előkészítő tárgy nélkül) a hallgató által teljesített tárgyak összegzett kreditértéke legalább 17.
f) A hallgató által teljesített tárgyak összegzett kreditértéke legalább 204.
g) A hallgató teljesítette, vagy párhuzamos előkövetelménnyel teljesíti a Szakdolgozat előkészítő c. tárgyat.

Ha szeretnéd megkapni az adott szakirányt elvégezve a megszerezhető tervezői jogosultságot, akkor igen, mivel ilyenkor azt nézik, hogy milyen tárgyakat teljesítettél.

Az állami ösztöndíjas képzésben egyéni tanulmányi rendben – külön önköltség, illetve költségtérítés fizetése nélkül – az összes, kötelezően előírt kreditszámot tíz százalékkal meghaladó kreditmennyiséget vehetsz fel. (pl BSc képzésben 240 az előírt kreditmennyiség ennek 10%-a 24 kredit, tehát összesen 264 kredit vehető fel költségtérítés nélkül). Az ezen felül felvett kreditekért térítési díjat kell fizetned. Ügyelj rá, hogy a felvett kreditek mennyisége számít, nem a teljesítetteké!

Neptun rendszeren keresztül kell leadni az erre vonatkozó kérvényt.

Nem, de az adott félévre vonatkozó tanulmányi átlagba, illetve a több félévre vonatkozó, kummulált tanulmányi átlagba beleszámít.

Jelezd a problémát a tanszéki összekötőnek, ő majd továbbítja a kérésedet a tanszéknek és tájékoztat a további fejleményekről.

Sajnos a tanárok és a tanszékek kapacitása véges, így az adott kurzusok nem bővíthetők a végetlenségig, ha megoldható mindenképpen egy másik kurzus felvétele javasolt, esetleg egy másik hallgatóval való kurzus elcserélése.

A várólistán lévő embereket a regisztrációs hetet követően, az első oktatási héten lejelentkezteti a rendszer, tehát ha a regisztrációs hét végéig nem kerültél be az adott kurzusba sajnos már nem is fogsz. Ha minden kurzus betelt keresd fel az adott tanszéki összekötőt, ő segítséget fog nyújtani.

A tantárgyak órarendi ütközésének kiküszöbölése csak a mintatanterves tárgyakra vonatkozik, ugyanis az ettől eltérő egyéni tanrendek olyan sokfélék lehetnek, hogy nem lehet minddel számolni egyszerre.

Számonkérés

Amennyiben van rá igény vizsgálatot indíttathatunk. Sikertelenségi eljárás indítható új időpontba kiírandó számonkérésért, amikor több, mint a hallgatók 2/3-a elégtelent kap, akik először veszik fel a tárgyat (minimum 10 fő).

Érdeklődj e-mailen az oktatónál, vagy tantárgyfelelősnél. Ha nincsen válasz, akkor írj egy üzenetet az oktatas@emkhk.hu e-mail címre és intézkedünk.

Mérlegelni kell. Nehézkes lehet egy egész féléves anyagot az elejéről megtanulni úgy, hogy egy féléven keresztül nem foglalkoztál vele. Ugyanakkor az, hogy nincsen kontakt óra félév közben könnyedség lehet és a félév sikeresebb teljesítését szolgálhatja.

Státusz

A TVSZ 3. számú mellékletében lehet megtalálni. Két félév alatt kevesebb, mint 30 teljesített kredit (félévenként átlagban 18) esetén és az adott időszakban a tanulmányi átlag nem tett eleget a követeléseknek: 2,75 súlyozott átlag minimum. FONTOS: nem a beiratkozás évéhez kapcsolódik, hanem az adott időszakhoz.

3 teljesített félév alatt kevesebb, mint 20 teljesített kredit, újbóli felvétel esetén kevesebb, mint 10. 4 teljesített félév alatt kevesebb, mint -2,25 halmozott súlyozott átlag alapképzés esetén, 2 teljesített félév alatt kevesebb, mint -2,50 átlag mesterképzés esetén. 6 alkalommal bukott tárgy, vagy 6 alkalommal bukott vizsgaalkalom esetén. Passziválás túllépése esetén, vagy a fizetési kötelezettségek nem teljesítése esetén (itt felszólalási idő + türelmi idő letelte után értelmezve).

Ha 2016. augusztus 31. előtt kezdtél, két, egymást követő aktív félév alatt legalább 30 kreditet kell összegyűjtened és legalább 2,00 értékű súlyozott tanulmányi átlagot kell elérned.
Ha 2016. augusztus 31. után kezdtél. két egymást követő aktív félév alatt legalább 36 kreditet kell összegyűjtened és legalább 3,00 értékű súlyozott tanulmányi átlagot kell elérned.

Minden tanév végén, a vizsgaidőszak lezárását követően, nyáron, az őszi félév megkezdése előtt legalább 30 nappal történik az átsorolás. A feltételeket itt találhatod meg: TJSZ 7. § 11. pont.

Nem, ezt a szabályt a TVSZ 2012. jún. 25-i módosításakor eltörölték. Jelenleg az elbocsájtás 6 vizsgához, illetve 2015/16 tavaszától számolva ugyanazon tárgy 6. sikertelen teljesítéséhez van kötve. A 2015/16-ös tanév tavaszi félévének letelte után alapképzésen a negyedik aktív félév utáni legalább 2,25-ös, mesterképzésen két félév utáni 2,50-es átlag a bennmaradás feltétele.

Általános

Az Egyetem, a Kar, a KTH, illetve a HK honlapjain mindig aktuális információk állnak rendelkezésre.

Lehetőség van kérdéseket személyesen feltenni a HK irodában az Oktatási fogadóidőben a Bizottság vezetőjétől.

Írj egy üzenetet az oktatas@emkhk.hu e-mail címre és intézkedünk.

Igen lehetséges, ehhez egy következő testnevelési kurzust kell felvenned (1/A,B,C; 2/A,B,C közül amit még nem teljesítettél), valamint a Testnevelési központ biztosít órarendi órán kívül más sportolási lehetőségeket is, ezt a honlapjukon tájékozódva tekintheted meg.

https://bmesport.hu/

A KTB-nél kedvezményes tanrendet kérhetsz az adott félévre. Ezt az adott félév regisztrációs hetének végéig teheted meg.

MSc képzés mintatantervében a világos zöld színnel jelölt képzések esetében a katalógusokról a felmentést közvetlenül a tárgy előadójánál kell kérni, a munkahelyre hivatkozva. Egyéb esetben a kedvezményes tanrend igénylése lehet megoldás a problémára.

Egészségügyi okokra hivatkozva bármikor kérhető, egyéb esetekben a kérvényt a regisztrációs hét végéig le kell adni.

Igen, a tanszékek akkor is kiírhatják a késedelmes házi leadásért fizetendő különeljárási díjat, ha nem teljesítetted a tárgyat.

Jelezned kell a HK, azon belül a tanszéki összekötő felé. Nem szabályos, hiszen a ZH-t kizárólag a KTB által jóváhagyott teljesítményértékelési terv szerinti időpontban lehet megtartani.

A pót, vagy a pót-pót zárthelyi dolgozat előtt legalább 48 órával közzé kell tenni a pótlandó zárthelyi eredményét és biztosítani kell a megtekintés lehetőségét.

Minden fényképes, személyazonosságot igazoló okmánnyal (személyi igazolvány, ideiglenes személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély), illetve diákigazolvánnyal is lehetséges.

Amennyiben semmilyen igazolvánnyal (személyi, diákigazolvány, útlevél, jogosítvány) nem rendelkezel, az oktatók/felügyelők kiküldhetnek a teremből.

A feladat értékének 20%-val. (Ha 40 pontos, akkor 8 ponttal csökkenthető).