A feladatunk a szociális pályázatok bírálása és annak a leadásakor felmerülő kérdések megválaszolása.

Ha általános kérdésed van, segítséget szeretnél kérni a kiírások értelmezésében, írj nekünk az szocialis@emkhk.hu email címre!

Amennyiben konkrét problémád van a pályázással, nem tudod, hogy milyen lehetőségeid vannak az ösztöndíjakra, nem vagy biztos abban, hogy jól írtad meg a pályázatodat, vagy nem tudod, hogy esetlegesen milyen dokumentumokat szükséges beszerezned az ösztöndíjhoz, keress nyugodtan bárkit a Szociális Bizottság tagok közül, szívesen segítünk!

Keress minket bizalommal, együtt könnyebb!

elérhetőségek

 • EHK Szociális referense: Antal Jázmin szoc@bmeehk.hu

 • HK Szociális Bizottság vezetője/ Kari Esélyegyenlőségi mentor: Fonyódi Sára fonyodi.sara@emkhk.hu                                          1111 Bp. Kruspér utca 2, VPK A épület földszintje a forgóvillák előtt bal oldalon

Szociális juttatásban részesülhet minden olyan államilag támogatott, nappali tanulmányi rendű képzésben részt vevő, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató, aki arra az egyetemi szabályzatok alapján felállított normarendszer szerint rászorul. A különböző juttatási formákról alább olvashatsz, ha bármilyen kérdés felmerül benned, írj bátran a kari szociális felelősnek!

A szociális támogatásra való jelentkezést a Kari Hallgatói Képviseletek, és az Egyetemi Hallgatói Képviselet (www.ehk.bme.hu) honlapján található eljárás szerint kell megtenni, amely a félév folyamán kerül fel a honlapokra. A szociális támogatásra jelentkezni a pályázati kiírásban szereplő honlapon lehet nyáron augusztusi határidővel, illetve télen februári határidővel. Az oldalon a Letöltések fül alatt megtalálható a beszerzendő igazolások mintájának nagy része egy részletes kitöltési útmutató, valamint egyéb fontos tudnivalók a szociális ösztöndíjakról. A támogatás mértéke a havonta 20 000-70 000 Ft között mozog. A minimum ponthatárt az ESZB (Egyetemi Szociális Bizottság) határozza meg az eredmények kihirdetése előtt. Ennek a pályázatnak az elnyerésével 5 hónapon keresztül kaptok rendszeres pénzbeli juttatást.

Rendkívüli szociális támogatást olyan rendkívüli eseménynél lehet igényelni, melyek a család anyagi helyzetét váratlanul jelentősen befolyásolják. Ilyenek például a saját gyermek születése, szülőt ért haláleset vagy bármilyen egyéb szociálisan megterhelő esemény. A kérelmet az Egyetemi Hallgatói Képviselethez kell beadni, az esetet követő fél éven belül. A rendkívüli szociális ösztöndíj iránti kérelem a félév során aktív hallgatói jogviszony esetén bármikor benyújtható. A pályázati kiírást és a kitöltendő adatlapot az EHK honlapján, itt találod.

Az alaptámogatás egy egyszeri juttatás, mely a felsőfokú tanulmányok megkezdésekor felmerülő nagyobb kiadásokat hivatott ellensúlyozni az arra rászorulók számára. Alaptámogatásra az adott képzési szintre (BSc, MSc) első alkalommal, nappali tagozatos, államilag támogatott vagy állami (rész)ösztöndíjas képzésre beiratkozó hallgatók pályázhatnak. A szociális helyzetet a rendszeres szociális támogatás eljárásrendjével azonos módon kell igazolni. Alaptámogatásban azok a hallgatók részesülhetnek, akik az 51/2007-es Kormányrendelet 16.§-ban szereplő I. vagy II. rászorultsági csoportba tartoznak és elérik a mindenkori rendszeres szociális pályázat elnyeréséhez szükséges minimum pontszámot. Egy hallgató csak egy pályázatot adhat be, képzés számától függetlenül.

Az alaptámogatás összege jelenleg:

 •  BSc: a hallgatói normatíva 50%-a (83 300 Ft)
 • MSc: a hallgatói normatíva 75%-a (124 950 Ft)

Pályázati kiírás az ESZB honlapján.

Kollégiumi elhelyezés háromféleképpen, tanulmányi, közösségi és szociális alapon nyerhető. E három mód közötti megoszlás aránya változik az egyetemre beiratkozó, első aktív félévet megkezdő hallgatók, és a legalább egy lezárt aktív félévvel rendelkező hallgatók között, mivel az utóbbiaknak már van egyetemi tanulmányi eredményük, mely alapján elbírálásban részesülhetnek. Bsc szintű képzésen elsőéves, kollégiumra jelentkező hallgatók, a beiratkozásuk

félévében:

 •  80%-a szociális
 • 20%-a tanulmányi alapon

az MSc első félévében:

 •  90%-a tanulmányi
 • 10%-a szociális alapon

A Felsőbbéves hallgatók az alábbiak szerinti sorrendben és egymáshoz viszonyított arányban részesülhetnek elhelyezésben: 

 • kizárólag tanulmányi alapon 20%, 
 • kizárólag szociális alapon 10%, 
 • kizárólag közösségi alapon 10%, 
 • tanulmányi-közösségi részpontszámok összege alapján 40% és 
 • tanulmányi-közösségi-szociális részpontszámok összege alapján 20%. 
 • részesül kollégiumi elhelyezésben.

Szociális alapú kollégiumi jelentkezés esetén a pályázás menete megegyezik a rendszeres szociális támogatáséval. Amire azonban fontos figyelni, hogy az eltérő határidők miatt ebben az esetben az igazolásokat sokkal hamarabb szükséges véglegesíteni.

A jelentkezés lépéseiről a kollégiumi jelentkezés oldalon tájékozódhattok.

Az ösztöndíjban azon államilag támogatott, valamint magyar állami ösztöndíjas teljes idejű
alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben részt vevő hallgatók részesülhetnek, akik a)
szakmai gyakorlatot az Egyetem székhelyétől, illetve telephelyétől eltérő helyen teljesítik, és e helyen
nem részesülnek kollégiumi ellátásban, valamint b) a szakmai gyakorlat végzésének helye és a
lakóhely közötti távolság mértéke legalább 10 km.
Pályázati kiírás és bővebb információ az EHK honlpján.

A pályázat célja azon hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatása, akik az adott települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek. A pályázatok elbírálását is ezen önkormányzatok végzik, ezért a pályázat pontos feltételeivel kapcsolatban is ők az illetékesek. A minden félévben elnyerhető tízhavi támogatás fele-fele arányban intézményi és önkormányzati ösztöndíj részből tevődik össze, melynek kiutalását a többi ösztöndíjhoz hasonlóan az Egyetem végzi. Bővebben: www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica/

A Kari Esély Mentor feladata azon építőmérnök hallgatók segítése, akik valamilyen fogyatékossággal élnek vagy sajátos nevelési igényűek.

 

Az egyetemen belül bármilyen kérdésben felvilágosítást ad számukra vagy segít megkeresni azt az embert, aki az adott kérdésben illetékes. Alapvetően a Kari Esély Mentor egy összekötő kapocs a Kari Hallgató Tanács, Esélyegyenlőségi Koordinátor és a hallgatók között.

Mikor érdemes megkeresni a Kari Esély Mentort?

 • Ha úgy érzed, hogy a speciális helyzetedből adódóan hátrányt szenvedsz az órákon, vagy a számonkéréseknél.
 • Ha nem vagy tisztában azzal, hogy milyen jogaid és plusz lehetőségeid vannak.
 • Ha nem igazodsz el az egyetemen.
 • Ha szükséged lenne egy tárgyból plusz konzultációra vagy korrepetálásra.
 • Ha valamilyen jegyzetre van szükséged.

Számos tanulást segítő eszközt kaphatsz a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság Tanácsadási Osztályán  keresztül. Például diktafon, digitális fényképezőgép, tablet áll az arra rászoruló hallgatók rendelkezésére. Természetesen ezeknek az eszközöknek az igényléséről is tájékoztatást kaphatsz, igénylésük esetén.

Abban az esetben, ha valami olyan dolog merül fel, mely itt nem került említésre, de egyedül nem tudod megoldani, azzal kapcsolatban is bátran keress meg!

 • Mozgáskorlátozottak
 • Hallássérültek
 • Látássérültek
 • Beszédfogyatékosággal élők
 • Pszichés fejlődési zavarral küzdők
  • diszlexia
  • diszgráfia
  • diszkalkulia
  • hiperaktivitás zavar
  • figyelemzavar
  • magatartási zavarok
 • Autizmussal élők

Pszichés fejlődési zavarok:

Diszlexia:

Nyelvvel, beszéddel, olvasástanulással kapcsolatos képességzavar. Jellemző tünete a lassú olvasás, betűtévesztés, ebből adódóan rossz szövegértés. További tünetei az emlékezetzavar, dátumtévesztés, szótalálási zavar. Képekben, jelképekben gondolkodnak, ezek használata segítheti a kommunikációt.

Diszgráfia:

Írászavar, ami a központozás hiányában, felismerhetetlen betűkben, rendezetlen írásképben, mondatszerkesztési és helyesírási hibákban nyílvánul meg.  Gyakorta társul hozzá a diszlexia.

Diszkalkulia:

Számolási zavar, jellemzően nehezen tudnak boldogulni a műveletekkel és matematikai példákkal, de a hétköznapokban gondot okozhat nekik az óra leolvasása, menetrendek és táblázatok értelmezése, tájékozódás (jobb-bal irányok felcserélése).

Fontos, hogy a fent említettek közül egyik sem betegség, hanem egyéni, sajátos információfeldolgozás. Éppen ezért a sok gyakorlás vagy hiányosságukra történő felhívások nem segítenek, csak rontanak a helyzeten.

Hiperaktivitás és figyelemzavar (ADHD):

Leggyakrabban előforduló tünetegyüttes (figyelemzavar, impulzivitás, hiperaktivitás), sokarcú állapotról van szó, mindenkinél másképp, másmilyen mértékben jelentkezik.

Figyelemzavar esetében a figyelem könnyen elterelődik, gondolatai gyakran elkalandoznak, sokszor követ el figyelmetlenségből hibákat, éppen ezért halogatja a koncentrációt igénylő feladatok elvégzését.

Hiperaktivitással küzdők nem tudnak nyugodtan ülni vagy állni, állandóan foglalatoskodnak valamivel. Jellemzően sokat beszélnek, rengeteg dolgon elgondolkoznak, éppen ezért nem konstruktív a gondolkodásuk. A monoton munkában hamar elfáradnak, viszont szabadidejében is valami aktivitással foglalja le magát. 

Impulzív embereknél megfigyelhető, hogy az önkontroluk alul működik, meggondolatlanul cselekszenek, ezzel akár veszélybe sodorva saját magukat. Gyakran félbeszakítanak másokat, indulataikat nehezen tartják féken, dühkitöréssel reagálnak.

Magatartási zavarok:

Jellemző az antiszociális, agresszív, dacos magatartás. Tünetei nem ismeretlenek számunkra, de ezek mind a helyzethez nem illő vehemenciával törnek rá az illetőre, például sírás, sértődékenység, hallgatás, verbális agresszió, dadogás …stb 

MŰHAL – Esélyegyenlőségi ösztöndíj

HEB – Esélyegyenlőség alapú kollégiumi férőhely

HSZI – Szolgáltatásai (Jegyzetelő, korrepetitor, kortársmentor program) 

MŰEPER

Műegyetemi egységes pályázati és elbírálási rendszer

Pályázni a MŰEPER rendszeren keresztül lehetséges, a szükséges igazolásokat szükséges hiánytalanul feltölteni és határidőig elektronikusan leadni. Ezután a személyes bemutatási időszak keretein belül, a feltöltött igazolásokat be is kell mutatni a kari bírálóknak.

SZociális pályázattal kapcsolatos újdonságok és hírek

Szociális BIZOTTSÁG tagjai

Szabó Dániel

Szociális Bizottság vezető, OB, ÖB, KB, SZB,

szabo.daniel@emkhk.hu

Bognár Gábor

Szociális bizottsági tag

Bara Anita

Szociális bizottsági tag

Domokos Edina

szociális bizottsági tag

Zsótér Emese Vanda

Szociális bizottsági tag