VPK Nagyterem

A Vásárhelyi Pál Kollégium nagytermének hallgatói célra történő igényléseit a ÉMK HK Kollégiumi Bizottság kezeli.

A nagyteremre az igénylést két féle módon kell jelezni:

 1. portán leadott igénylőlap segítségével
 2. e-mailben leadott igénylés által (teremigenyles@emkhk.hu)

Az üzenetnek tartalmaznia kell az alábbi információkat:

 • Igénylő neve
 • Igénylő kör neve
 • Kapcsolattartási e-mail cím
 • Kapcsolattartási telefonszám
 • Igénylés célja
 • Várt létszám
 • Kezdés ideje (év, hónap, nap, óra, perc)
 • Befejezés ideje (év, hónap, nap, óra, perc)

Mindkét módon való jelentkezés szükséges feltétele a foglalásnak. A papíros jelentkezést az  esemény visszaigazolásáról kapott e-mail után kell leadni!

A foglalás során a különböző események között prioritási sorrend van, ezt a tervezés során vegyétek figyelembe! A teremfoglalás ez alapján történő érvényesítésének feltétele, hogy az eseményt az azt megelőző 2. hét vasárnap 20:00-ig jelezzék e-mailben vagy az űrlapon!

(pl a 4. oktatási hét szerda estéjén lévő esemény esetében ez az időpont a 2. oktatási hét vasárnapja)

Ez alól kivételt képeznek a hirtelen felmerülő nagyobb csoportokat érintő kari rendezvények (pl. dékáni tájékoztató). Ezen események bármikor történő bejelentés esetén is előnyt élveznek és különösen indokolt esetben már meglévő foglalás is felbontható miattuk.

Egy adott napra a foglalás hamarabb is leadható, de a jóváhagyás csak a fent említett időpont után történik meg.

 • A foglalás során előnyt élveznek a rendszeresen megrendezésre kerülő nagyobb kari rendezvények (pl.: Kollégiumi Körök rendszeres nyitásai, Vásárhelyi Napok, Szakmai Hét, Köri és Kari Állófogadások, VTN, Öregdiák-találkozó, Szakest stb.). Ezen események foglalásának fixálása hamarabb is lehetséges.
 • A prioritási sorrendben ezeket követik azon nyitott, köri szervezésű események, melyeken a kar minden hallgatója részt vehet, és nagyobb csoportokat érint.
 • Ezeket követik a körök zárt eseményei, a kar hallgatóit érintő külsős események (pl. külföldi ösztöndíj fórumok) és a körök nyitott, kis csoportot érintő eseményei.
 • Lehetőség van természetesen egyéb hallgatói megkeresések esetén is lefoglalni a termet a fennmaradó időpontokra.

Lehetséges a teremfoglalás a fent említett két hetes intervallumon belül is, de legfeljebb az esemény előtti 24. óráig, azonban ekkor már a jelentkezéseket időrendi beérkezésük sorrendjében hagyjuk jóvá.

Kérdés esetén a teremigenyles@emkhk.hu címen kereshettek bennünket! A foglalás csak pozitív tartalmú visszaigazolás esetén lép érvénybe.

A szabad időpontokat az alábbi naptárban tudjátok megtekinteni:

VPK nagyterem foglaltság

VPK nagyterem