eszköz kiviteli rend

Körök esetében:

  • A Vásárhelyi Pál Kollégium bármely öntevékeny köre kérhet kölcsön eszközöket az ÉMK HK-tól, amennyiben annak nincs szüksége éppen az adott eszközre.
  • Az eszközigényt az igénybevétel időpontja előtt legkésőbb 24 órával jelezni köteles az adott kör az ÉMK HK felé.
  • Az eszköz kikérésére az igényt, a igenyles+eszkoz@emkhk.hu email címre írt e-maillel lehet megtenni.
  • Ha egy időpontban több kör is igényt tart ugyanarra az eszközre, akkor azon a kör jogosult rá, mely előbb igényelte. 
  • Az eszköz elvitelekor a kör vezetőjének vagy az általa megbízott személynek ki kell töltenie az ÉMK HK által vezetett kiviteli táblázatot.

 

Magánszemélyek esetében:

  • A Vásárhelyi Pál Kollégium azon lakója, aki rendelkezik hallgatói jogviszonnyal az Építőmérnöki Karon, kérhet kölcsön eszközöket az ÉMK HK-tól, amennyiben a képviseletnek vagy a Vásárhelyi Pál kollégium bármely más öntevékeny körének nincs szüksége éppen az adott eszközre.
  • A kikérő személy az eszközigényt az igénybevétel időpontja előtt, legkésőbb 12 órával jelezni köteles az ÉMK HK felé.
  • Az eszköz kikérésére az igényt a igenyles+eszkoz@emkhk.hu email címre írt emaillel lehet megtenni. Az emailnek tartalmaznia kell a kikérés indokát.
  • Az eszköz átvételekor a kikérő személynek letétbe oda kell adnia személyigazolványát vagy egyéb fényképes igazolványát, melyet az eszköz visszahozatalakor kap vissza, valamint ki kell töltenie a HK által vezetett kiviteli táblázatot és egy nyilatkozatot.