Erasmus+ pályázás

Az Erasmus pályázatról

Az Erasmus pályázat segítségével külföldi egyetemeken tanulhattok, egy előre meghatározott ideig. Ez idő alatt rengeteg szakmai tapasztalathoz juthattok.

Kritériumok

  • A pályázatot a BME-re beiratkozott hallgatók nyerhetik meg.
  • Fontos, hogy 2 aktív lezárt félévvel kell rendelkezni, és ez idő alatt legalább 52 kreditet kell teljesíteni.
  • Megfelelő nyelvvizsgával kell rendelkezni. Ez a választott intézménytől függ.
  • Legalább 3 hónapot kell kint tölteni, és maximum 12 hónapot lehet kint tartózkodni.
  • Nagyon fontos, hogy ameddig kint tartózkodik valaki, aktív félévvel kell rendelkeznie a BME-n
  • A kint lét alatt legalább 15 ECTS kreditet teljesíteni kell

Pályázás

Nagyon figyelmesen kell elolvasni a pályázati kiírást, mivel hiánypótlásra nincs lehetőség. Ha egy dokumentum nem kerül leadásra, akkor azt később nincs lehetőség pótolni. A kiírásban minden fontos információ megtalálható.

Pár fontosabb dokumentum amit mindenképpen lekell adni:

  • motivációs levél (angolul és magyarul)
  • nyelvvizsga igazolása, olyan nyelven, amilyen nyelven a választott intézmény kéri
  • előre tervezett 15 kreditnyi tanulmányi vagy kutatási terv
  • mindent pdf formátumban kell leadni

A pályázatot Neptunon keresztül lehet leadni. A beadáskor 5 különböző egyetemet lehet megjelölni. Érdemes minden helyre megjelölni egy intézményt, mivel ha az első helyre amit megjelöltünk, valaki mást küldenek, akkor a következő megjelölt intézménybe küldenek. Ha nincs további intézmény megjelölve, elveszítjük a pályázatot.

Ösztöndíj

Ha elnyerünk egy pályázatot, akkor kapunk ösztöndíjat, ami segít a kinti életben. Nagyon fontos, hogy ez az összeg nem mindig elég a kinti árak finanszírozására. Ez országonként változhat, és érdemes külön tájékozódnunk a kinti árakról. A támogatás is változik, annak alapján, hogy melyik országba megyünk ki. A támogatások összegéről a Tempus Közalapítvány honlapján lehet tájékozódni.

Ha nem teljesül a minimum 15 kredit, akkor a támogatás összegét vissza kell fizetni. A vissza fizetés aránya, a nem teljesített kreditek arányával egyezik meg. A pontos százalékokat a pályázati kiírásban lehet megtalálni.

Pályázható intézmények

A pályázható intézmények listáját itt találjátok.

Mint ahogy az előbbiekben említve volt, 5 intézményt érdemes megjelölni.

A táblázatban mindenképp rá kell szűrni az ÉMK-ra. Ezen belül érdemes olyan ágazatot, specializációt keresni, ami érdekes lehet számunkra. A táblázat emellett tartalmazza a képzést (BSc, MSc), és azt is, hogy milyen nyelvvizsgát vár el az adott intézmény. A táblázat továbbá tartalmazza azt is, hogy egyes intézmények hány főt fogadnak el. Ez változó lehet, de van lehetőség arra, hogy többen egy egyetemre mehessetek. Fontos adat még, hogy az intézmény hány hónapig enged kint lenni. Vannak olyan egyetemek, ahol csak 1 félévet lehet kint lenni, vagy ahol 2-t kell. Ugyan ilyen módon az intézmények meghatározhatják, hogy melyik félévben lehet kimenni, így van olyan intézmény, ahova mondjuk csak ősszel, vagy csak tavasszal tudtok menni.

Egyéb lehetőségek

Szociális alapú kiegészítő pénzügyi támogatás

Az Erasmus Iroda minden évben meghirdet egy szociális alapú kiegészítő támogatást is a szociálisan rászoruló, ERASMUS+ tanulmányi ösztöndíjat elnyert hallgatók számára.

A lehetőség részleteiről, valamint a leadási határidőről idejében értesítünk majd Benneteket, mindenesetre érdemes követni az Erasmus Iroda honlapját is, ugyanis először itt fog megjelenni a felhívás.

A 2020/21-es kiírás (RÉGI):

Letöltés (PDF, 2.26MB)