Tanulmányi ösztöndíj felülvizsgálati kérelem

Kedves Hallgatók!
Tanulmányi ösztöndíj korrekciót a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszeren keresztül a 026 Tanulmányi ösztöndíj felülvizsgálati kérelem leadásával kérhettek. A kérvényt április 25. 12:00-ig lehet leadni.
Kérünk Titeket ezt mindenképpen tegyétek meg ha:
 • úgy gondoljátok tévesen lett megállapítva teljesítményindexeket, ezért nem kaptatok, vagy kevesebb tanulmányi ösztöndíjat kaptatok a véltnél
 • szerepel a Neptun kódotok a hirdetményben de az eddigi kifizetési időpontokban nem érkeztek meg a kiutalások.
 • nem szerepel a Neptun kódotok a korábban kirakott hirdetményben, és a Neptunban szereplő adatok alapján a teljesítményindexeket magasabb mint 42,32724, mely az ösztöndíjban részesülés alsó határa.
Bármilyen egyéb kérdéssel keressétek bizalommal a ÉMK HK Ösztöndíj Bizottságát.
ÉMK HK

ÉMK HK Külső közösségö ösztöndíj pályázat eredmény

Kedves Hallgatók!

Az alábbiakban olvashatjátok az ÉMK HK Külső közösségi ösztöndíj pályázat eredményét az 1. időszakra vonatkozóan.

ÉMK HK

Letöltés (PDF, 278KB)

ÉMK HK Külső közösségi ösztöndíj pályázat

Kedves Hallgatók!

Kiírásra került az ÉMK HK Külső közösségi ösztöndíj pályázata.

Kérdés esetén forduljatok hozzánk bizalommal!

ÉMK HK

Letöltés (PDF, 210KB)

Letöltés (PDF, 225KB)

Gólyatábor szervezői pályázat

Az Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviselet  és a Természettudományi Kar Hallgatói Képviselet pályázatot hirdet a két Kar közös 2018. évi Gólyatáborának szervezői posztjaira.

A pályázat leadási határideje 2018. április 23.

A jelentkezők legkésőbb 2018. május 6-ig kerülnek értesítésre a pályázatuk eredményéről.

A pályázatok leadásának módja:

 • e-mailben az emkttk.gt@gmail.com címen

Letöltés (PDF, 127KB)

Kari Hallgatói Önkormányzat Kitüntetései

Az Építőmérnöki Kar Kari Hallgatói Önkormányzata (továbbiakban: KHÖK) minden évben kitüntetéseket adományoz, melyek a következők:

 1. Kari Közéletért Díj,
 2. Hallgatókért Díj – Oktatói Tagozat,
 3. Hallgatókért Díj – Hallgatói Tagozat,
 4. Hallgatókért Díj – Különdíj,
 5. Vásárhelyi Emlékplakett,
 6. Kiváló Jegyzet Díj.

Az Önkormányzat kitüntetéseiről és az odaítélés kritériumairól a KHÖK Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. számú melléklete rendelkezik.

A kitüntetésekre való jelölések nyilvánosak, a jelölt által vállalt jelölést az ÉMK HK-hoz kell eljuttatni papír alapon vagy a kht@vpk.bme.hu címre elküldött e-mailben 2018. április 15. 23.59-ig.

A kitüntetések a félév végén megrendezendő Kari Állófogadás keretein belül kerülnek majd átadásra.

ÉMK HK

„Magyarország jó tanulója – jó sportolója 2017” cím elnyerése

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma hagyományának megfelelően minden évben miniszteri elismerő oklevéllel jutalmazza a kimagasló tanulmányi- és sporteredményt elért diákokat. Ehhez kapcsolódóan pályázatot hirdet a „Magyarország jó tanulója – jó sportolója 2017” cím elnyerésére a 2016/2017. tanévben 5-13. évfolyamos tanulók, valamint legalább az egyik félévben felsőoktatási intézmény teljes idejű alap-, mester-, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgatói számára.

A pályázatot postai úton kell benyújtani a Pályázati útmutatóban megadott címre. Benyújtási határidő: 2018. április 17.

A Pályázati felhívás és a pályázat részleteit ismertető Pályázati útmutató elérhető:
−           a kormányzati portálon, az Oktatásért Felelős Államtitkárság hírei között
−      a pályázati kiírásban közreműködő sportköztestületek és tagszervezetek honlapjain (www.olimpia.huwww.hparalimpia.huwww.nvesz.huwww.ndhsz.huwww.mdsz.hu,www.mozduljra.hu).

BME „Jó tanuló, jó sportoló” ösztöndíj pályázat 2017/18. II. félév

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Egyetemi Hallgatói Képviselet Jó tanuló, jó sportoló ösztöndíj pályázatot hirdet a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén felül, kiemelkedő sport teljesít-ményt elérő hallgatók számára.

ÉMK HK

Pályázati kiírás

Letöltés (PDF, 147KB)

Adatlap

Letöltés (DOCX, 634KB)

Műegyetemi Versenycsapat ösztöndíj 2017/18 II. félév

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Egyetemi Hallgatói Képviselet
(EHK) ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 11/A. § alapján,
olyan hallgatók számára, akik a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén felül közösségi
tevékenységet végeztek, és a Műegyetemi Versenycsapat Közösség (MVK) legalább egyik
szervezetének tagjai.

A pályázat kiírását az alábbiakban éritek el.

ÉMK HK

Tanulmányi ösztöndíj eredmény 2017/18 tavasz

Kedves  Hallgatók!
Az alábbiakban tekinthetitek meg a 2017/18-as tanév tavaszi félévének tanulmányi ösztöndíj eredményéhez kapcsolódó dokumentumokat.

Az eredményeket itttaláljátok.

A nehézségi index módosító szorzókat itt találhatjátok.

Az évfolyam kezdő létszáma azon hallgatók számát jelenti, akik felvételt nyertek az adott tanévre, és akkor meg is kezdték a tanulmányaikat. Ez konkrétan azt jelenti, hogy évfolyamonként nem a felvett hallgatók létszámával számolunk, hanem azokkal a hallgatókkal, akik a félévüket aktív státuszban végzik.

A mellékelt fájlban tekinthetitek meg az Építőmérnöki Kar mintatanterv szerinti őszi féléves tárgyak részadatait a teljesítményindex kiszámításához.

Tárgyadatok a részindex számításához.

A tárgyfelvételek, -teljesítések, érdemjegyek adatai némiképp eltérhetnek a Neptun rendszerből kiolvasható adatoktól, ennek okai a következők lehetnek:

 • a tárgyat felvett külföldi képzéses hallgatók nem szerepelnek a táblázatban (az ő eredményeiket nem a KTH kezeli, így azok megbízhatósága nem biztosított, továbbá ezen hallgatók eredményeit megvizsgálva azok torzították volna azt, továbbá e hallgatók eredményeit megvizsgálva azok torzították volna az összesítést)
 • nem szerepelnek a NOK-os, külföldi hallgatók, szintén a fenti okok miatt
 • szerepelnek viszont a részképzéses hallgatók (számuk elenyésző a karon)
 • azon tárgyat felvett hallgatók eredményei sem szerepelnek a táblázatban, ahol a tárgy eredményeinél az ösztöndíjindexbe beszámít mező üres (ez többek között előfordulhat, ha a tárgyat a hallgató felveszi, de később akkreditáció útján „teljesíti”, esetleg tárgyújrafelvétel esetében)
 • Azok a tárgyak, amelyek mellett nincs adat, nem indultak a tavaszi félévben vagy 0 kredites tárgyak.

A 2017/18-as tanév tavaszi félévben elért eredmények alapján tanulmányi ösztöndíjban részesülés feltétele a legalább 42,32724 teljesítményindex elérése. Teljesítményindexek értékét a Neptun rendszerben a Tanulmányi átlagok fül alatt tudjátok ellenőrizni.
Ha bármilyen kérdésetek merülne fel a tanulmányi ösztöndíjjal kapcsolatban keressétek a ÉMK Ösztöndíj Bizottságát.

 

ÉMK HK

 

Tanulmányi ösztöndíj összegeinek változása

Kedves Hallgatók!

Többen tapasztaltátok, hogy a Neptunba feltöltött tanulmányi ösztöndíj áprilisi összege eltér az előző két hónapban kiutalt összegtől, melyről az alábbiakban szeretnénk tájékoztatást nyújtani.
Ennek oka, hogy teljesítményindex számítása során használt nehézségi index módosító szorzó értéke a 7. és 8. féléves, valamint az MSc-s tárgyak esetében egy szűrési hiba folytán alacsonyabbként lett megállapítva, mint amekkora valójában. Ez a hiba azt eredményezte, hogy azon hallgatóknak, akik a fenti féléves tárgyakat teljesítették megnőtt a teljesítményindexe, emiatt korrigálnunk kellett a tanulmányi ösztöndíj összegét.
Az újraszámítás során módosítanunk kellett a minimum teljesítményindex értékét 40,19392-ről 42,32724-re, mivel nem lépheti át az ösztöndíjban részesülő hallgatók száma az állami ösztöndíjas képzésben tanuló hallgatók számának 50%-át.
A tanulmányi ösztöndíjra fordítható keret összege fix, a teljesítményindexek azonban megnőttek, ezért módosítanunk kellett az egy egységnyi teljesítményindexre járó összeget, amely azt eredményezte, hogy több hallgató esetében is változott a tanulmányi ösztöndíj havi összege. Pozitív és negatív irányú változás egyaránt tapasztalható az összegben.
A korrekcióban érintett hallgatók esetében az áprilisi kifizetésnél történik meg az előző két havi különbözet levonása vagy kiutalása, és ezt követően a félév hátralévő kifizetései során a korrigált összeg kerül kifizetésre.
Habár a tanulmányi ösztöndíj áprilisi összegei már elérhetőek a Neptunban, sajnos azokról a teljes hallgatóságot kielégítő tájékoztatást nem tudunk jelenleg sem nyújtani, mivel az ösztöndíj kiosztása anonim azonosítókkal történik, és a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóságtól még nem kaptuk meg a csak náluk rendelkezésre álló, és az eredmény közzétételéhez szükséges Neptun kódokat tartalmazó táblázatot.
A kellemetlenségekért elnézéseteket kérjük!
ÉMK HK