Kedves Hallgatók!

 

 • Elérhetővé vált a 2020/21 tanév tavaszi félévére vonatkozó tanulmányi ösztöndíj osztásának szabályzata.
 • A tanulmányi ösztöndíjjal kapcsolatos szabályokat a Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ)
  24.§ tartalmazza, a Homogén Hallgatói Csoportokról (HHCS) a 23.§ rendelkezik.
 • Az Építőmérnöki Karon a Tanulmányi Ösztöndíj odaítélése továbbra is kreditindex alapján történik.
 • A kredtindex számítására a következő képlet alkalmazandó:
 • Kreditindex = ( a félév során teljesített tárgyak érdemjegye x  a félév során teljesített tárgyak kreditértéke) / 30
 • Az első MSc félévüket megkezdő hallgatók a képlet helyett továbbra a is a felvételi pontszámaik alapján részesülnek ösztöndíjban.
 • Az első alkalommal első félévüket megkezdő BSc-s hallgatók Tanulmányi ösztöndíjban nem részesülnek.

Bővebb információt a fent említett szabályzatban találhattok.

Ha bármilyen kérdésetek merülne fel a tanulmányi ösztöndíjjal kapcsolatban keressétek az ÉMK HK Ösztöndíj Bizottságát az osztondij@emkhk.hu e-mail címen.

Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviselet

Kedves Hallgatók!

Szívesen vennétek részt a Karon folyó munkában? Foglalkoztat az érdekképviselet? Szívesen dolgoznátok a hallgatókért?

Kritikusan szemlélitek az eseményeket? Nem tetszik az eddigi rendszer? Változtatnátok?

Az ÉMK HK Tisztújító Kari Hallgatói Szavazást, valamint  a KHÖK Külső Szociális Bizottság tagjainak megválasztására hirdet szavazást 2020. szeptember 21-25. között. A szavazás teljes mértékben elektronikus formában a Neptun rendszerben fog zajlani.

A Tisztújításon induló jelöltek pályázati adatlapjaikat elektronikus formában adhatják le 2020. szeptember 18-igkovacs.klementina@emkhk.hu email címen.

A jelölésnek tartalmaznia kell egy minimum 500 karakteres jelölő szöveget (szóközökkel), beleegyezés esetén a jelölt fotóját és a nyilatkozatot aláírva és beszkennelve.

Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviselet

Kedves Hallgatók!

A mai naptól elérhető a Kulturális és Szakmai Napok főszervezői pályázata:

Letöltés (DOCX, 137KB)

Az Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviselet (továbbiakban: ÉMK HK) és a Természettudományi
Kar Hallgatói Képviselet (továbbiakban: TTK HK) pályázatot hirdet a két Kar közös 2019. évi Gólyatáborának szervezői posztjaira.

A pályázaton részt vehet a BME teljes idejű alap-, mester-
vagy osztatlan képzésben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója, aki az alábbi formai és tartalmi követelményeknek megfelelő pályázatot küld be a megadott leadási határidőig.

Letöltés (PDF, 116KB)

Kedves Hallgatók!
Az alábbiakban találhatjátok a Külső Közösségi ösztöndíj pályázat februári időszakára vonatkozó eredményeket.
A pályázat elnyerésének feltétele 0 pont, azaz minden hiánytalan, érvényesen leadott pályázat jutalmazásra került. A minimum ponthatár felett az egy ponthoz tartozó összeg 550 Ft.
 
Az ösztöndíj elbírálásának eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet, a Neptun rendszerben elérhető 001-es számú kérvény leadásával.
 
Kedves Hallgatók!
Az elkövetkezendő Kari BME ösztöndíjpályázat leadási- és bemutatási időszakához kihirdettünk különböző időpontokat. Időpontra jelentkezni a jelentkezési határidő lejártáig lehetséges e-mailen keresztül (célszerű ezt egyidejűleg az elektronikusan leadott anyagokkal együtt végrehajtani).
A személyes ismertetésre kihirdetett időpontok a következők:
Április 1. 12:00 – 14:00
Április 2. 08:00 – 10:00
Április 3. 16:00 – 18:00
Április 4. 10:00 – 12:00

Április 5. 12:00 – 14:00

Kérjük ezen időintervallumok egyikén megjelenni a HK irodájában. Ha egyik időpont sem megfelelő, kérjük jelezzétek ezt az osztondij@emkhk.hu e-mail címen március 31. 12:00-ig!
ÉMK HK
Kedves  Hallgatók!

Az alábbiakban tekinthetitek meg a 2018/19-es tanév tavaszi félévének tanulmányi ösztöndíj eredményéhez kapcsolódó dokumentumokat.

A mesterképzésben részt vevő, első aktív félévüket a 2018/19. tanév tavaszi félévében megkezdő hallgatók tanulmányi ösztöndíj eredményeiket az alábbiakban érhetik el.

Az eredményeitek kiszámításához segítséget nyújtó táblázatot az alábbiakban éritek el:

A táblázatban a fehér mezőkbe kell beírnotok a pontos tárgykódot, és a megszerzett érdemjegyet (2-5 közötti szám), ez alapján pedig a táblázat kiszámolja a teljesítményindexeteket és a hozzá tartozó ösztöndíjat.

A nehézségi index módosító szorzókat itt találhatjátok:

Az évfolyam kezdő létszáma azon hallgatók számát jelenti, akik felvételt nyertek az adott tanévre, és akkor meg is kezdték a tanulmányaikat. Ez konkrétan azt jelenti, hogy évfolyamonként nem a felvett hallgatók létszámával számolunk, hanem azokkal a hallgatókkal, akik a félévüket aktív státuszban végzik.

A mellékelt fájlban tekinthetitek meg az Építőmérnöki Kar mintatanterv szerinti tárgyainak részadatait a teljesítményindex kiszámításához:

A tárgyfelvételek, -teljesítések, érdemjegyek adatai némiképp eltérhetnek a Neptun rendszerből kiolvasható adatoktól, ennek okai a következők lehetnek:

 • a tárgyat felvett külföldi képzéses hallgatók nem szerepelnek a táblázatban (az ő eredményeiket nem a KTH kezeli, így azok megbízhatósága nem biztosított, továbbá ezen hallgatók eredményeit megvizsgálva azok torzították volna azt, továbbá e hallgatók eredményeit megvizsgálva azok torzították volna az összesítést)
 • nem szerepelnek a NOK-os, külföldi hallgatók, szintén a fenti okok miatt
 • szerepelnek viszont a részképzéses hallgatók (számuk elenyésző a karon)
 • azon tárgyat felvett hallgatók eredményei sem szerepelnek a táblázatban, ahol a tárgy eredményeinél az ösztöndíjindexbe beszámít mező üres (ez többek között előfordulhat, ha a tárgyat a hallgató felveszi, de később akkreditáció útján „teljesíti”, esetleg tárgyújrafelvétel esetében)
 • Azok a tárgyak, amelyek mellett nincs adat, nem indultak a tavaszi félévben vagy 0 kredites tárgyak.

A 2018/19. tanév őszi félévben elért eredmények alapján tanulmányi ösztöndíjban részesülés feltétele a legalább 41,1974 teljesítményindex elérése. Teljesítményindexek értékét a Neptun rendszerben a Tanulmányi átlagok fül alatt tudjátok ellenőrizni.
Ha bármilyen kérdésetek merülne fel a tanulmányi ösztöndíjjal kapcsolatban keressétek a ÉMK HK Ösztöndíj Bizottságát az osztondij@emkhk.hu e-mail címen.