tanulmányok

A Beiratkozás az első és legfontosabb feladatotok, amit a Regisztrációs héten el KELL végeznetek, különben pótdíjat kell fizetnetek!

Beiratkozásoddal jön létre a hallgatói jogviszonyod, attól a naptól leszel az Egyetem hallgatója. Az ünnepélyes tanévnyitóról (ahol illik az alkalomnak megfelelő öltözetben megjelenni), a beiratkozásról, és az első (regisztrációs) héten tartott tájékoztatók időpontjairól a Központi Tanulmányi Hivatal (http://kth.bme.hu/) által kiküldött levélből tájékozódhattok teljes körűen. A beiratkozás után eldöntheted, hogy aktív vagy passzív féléven szeretnél lenni.

Az egyetemen két félévnyi kötelező testnevelést kell teljesítenetek, a Testnevelés 1 illetve Testnevelés 2 névvel kezdődő tárgyakat, pontosabban egyet-egyet mindkettőből. Az egyetemen három fajta testnevelésből választhattok ezek A, B, és C betűvel vannak jelölve, az A az ingyenes órákat, a B a fizetőseket, a C pedig a felmentést jelöli, viszont célszerű a mintatanterv szerint haladni, ezért nem ajánlatos az első félévben testnevelést felvenni.

Az edu.epito.bme.hu oldalon találjátok meg tantárgyaitok hivatalos oldalát. Ide vannak feltöltve a segédletek és a tantárgykövetelemények is. Az oldalra BME Címtárral tudtok bejelentkezni, rá tudtok keresni a kiválasztott tárgyra és az Iratkoztasson be gombra kattintva tudjátok felvenni a tárgyat, ez után pedig megtekinthetitek a tárgy oldalát. Sokszor a tanár is itt kommunikál veletek és rengeteg hasznos dolgot csak itt találtok meg.

Hogy fejben tudd tartani a számonkéréseidet érdemes zárthelyi naptárt készítened. A számonkérések időpontjait el szokták mondani az első órán, de ha esetleg lemaradtál róla semmi gond, az edu.epito.bme.hu oldalon a tantárgy oldalára fel van töltve a tantárgykövetelmény ami tartalmazza a ZH-k és ED-k időpontjait.

A naptárad vezetheted a telefonodon vagy papír alapon is. A papír alapúhoz nagy segítséget nyújt a szeptemberi Karimában hagyományosan megjelenő két oldalas naptár, de ha erről esetleg lemaradtál volna az itt elérhető kari órarend edu.epito.bme.hu oldalán is megtalálhatod.

Matematika tárgyból szintfelmérő dolgozatot kell írnotok, mely az első hetekben kerül megtartásra, ezt a dolgozatot nevezzük 0. zárthelyinek. A dolgozat a középiskolás tudásotokat méri fel, körülbelül érettségi nehézségű feleletválasztós feladatokkal, az egészben kettő nehezítés található. Egyrészt nem használhattok számológépet, másrészt rossz válasz esetén mínusz pontot szereztek. Az alfa.bme.hu oldalon további információkat és felkészítő feladatokat találhattok.

Ha befizetési kötelezettséged keletkezik az egyetemmel szemben, azt a Neptunon keresztül írják ki neked. Hogy ezt be tudd fizetni, először utalnod kell a Neptun gyűjtőszámládra majd miután ez megérkezett a Pénzügyek menüben a Befizetés pont alatt, a megfelelő tételeket kiválasztva a Befizet gombra kattintva tudod teljesíteni a tételeket.

A Neptun gyűjtőszámla adatai a következők:

A jogosult neve: Neptun gyűjtő számla
A jogosult számlaszáma: 10032000 – 01425279 – 01120008

Megjegyzés: NK-ABC123 (ahol ABC123 helyére a saját Neptun kódod kell beírni)

Az átutalás megérkezése akár több napot is igénybe vehet, ezért érdemes időben elutalnod az összeget.

A vizsga felvételnél egyszerűbb dolgod nem is lehetne a Neptunban. A Vizsgák menüben a Vizsga felvétel menüpontra kattintva megjelennek az általad felvehető vizsgák. A kiválasztott vizsga sorának végén a + jelre kattintva megjelenik a Felvétel opció, ezt kell kiválasztanod.

A vizsgák leadása hasonlóan működik csak a Leadás lehetőséget kell választanod.

A hallgatóknak minden félév elején, legkésőbb a regisztrációs időszak végéig nyilatkozniuk kell arról, hogy az adott félévet milyen státuszban szeretnék megkezdeni:

  • aktív hallgatói jogviszonyra való bejelentkezés esetén a hallgató az adott képzésen tanulmányokat folytathat, van diákigazolványa és ingyenesen jár utána a Társadalom Biztosítás (TB),
  • passzív félévre való bejelentkezéskor a hallgató jogviszonya szünetel, nincs diákigazolványa, viszont ugyanúgy jár utána a TB. Passzív félévből egymást követően max. 2 vehető igénybe.

Fontos, hogy a bejelentkezést (akár aktív, akár passzív félévre) ne felejtsétek el megtenni a regisztrációs héten, mert aki ezt egymás után háromszor is elmulasztja, azt az Egyetem automatikusan elbocsájtja!

A kreditrendszer alkalmas a hallgatók tanulmányi munkamennyiségének mérésére, minősítésére, valamint az egyéni tanulmányi rend kialakításának megkönnyítésére. E rendszer bevezetése a 2004/2005-ös tanévtől az összes magyarországi felsőoktatási intézményben kötelező lett.
Az egyetemi tantervekben minden tantárgyhoz tartozik egy kreditpontszám, amely arra utal, hogy milyen nehézségű a tárgy, konkrétabban, hogy hány munkaórát kell befektetni annak sikeres teljesítéséhez. Egy kredit megszerzéséhez elméletileg 30 tanulmányi munkaóra szükséges, de ettől a valóságban lehetségesek kisebb-nagyobb eltérések.

Az Egyetemen a képzések ajánlott tantervének formája a mintatanterv. A mintatanterv nem más, mint a tanulmányok alatt elvégzendő tárgyak összessége, tehát egy nagy tárgycsoport, aminek teljesítése elvárt ahhoz, hogy valaki diplomát szerezhessen. Ez a tanterv a különböző félévekre más és más tárgyakat ír elő, de ez csak egy minta, így elméletileg nem kötelező eszerint haladni. A kreditrendszer megalkotásakor ez is volt az egyik cél – hiszen így egy tárgy esetleges elbukása esetében nem kell a teljes évet ismételni, hanem csak az adott tantárgyat.

A mintatantervhez tartozó előtanulmányi rend a tárgyak felvételének sorrendjét meghatározó keretrendszer, úgynevezett előkövetelményekre épül. Az egyes tárgyak felvételét a tanterv általában korábbi tárgyak elvégzéséhez köti, hiszen gyakran szükséges egy korábban megtanult anyag ismerete ahhoz, hogy a felveendő tárgy ismereteit megtanulja valaki – elméletben ez az előtanulmányi rend lényege (pl. Matematika 1 nélkül nehéz lenne teljesíteni a Matematika 2-t).

(Tipp: mivel már az első évben is komoly tanulmányi csúszásokat lehet összeszedni, ezért érdemes odafigyelni azokra a tárgyakra, amelyekre később fontos, csúszást okozható tárgyak épülnek.)

A tantárgyak kreditpontjainak megszerzéséhez szükséges a tárgyak követelményeinek teljesítése, így például zárthelyi- és vizsgadolgozatok legalább elégségesre való teljesítése, a házi feladatok, rajzok beadása stb. Egy-egy tantárgy általában több kreditpontot ér, az oktatott anyag nehézségétől és ennek elsajátításához szükséges időtől, illetve a heti óraszámtól függően lehetnek mindenféle kredites tárgyak is.

A tantárgyak alapvetően 3 csoportba oszthatók:

kötelező tárgyak

ezek azok a tárgyak, melyeket mindenkinek teljesítenie kell ahhoz, hogy diplomát szerezhessen.

kötelezően választható tárgyak

képzésektől és specializációktól függően előre meghatározott kreditpontért kell felvenni kötelezően választható tárgyakat. Itt általában egy megadott tárgycsoport tárgyai közül választhattok érdeklődéseteknek megfelelően.

szabadon választható tárgyak

képzésektől függően kötelező meghatározott kreditért szabadon választható tárgyakat felvenni. Ez azt a célt szolgálja, hogy ne csupán szakemberekké, hanem igazi értelmiségiekké váljatok. Az építős szabadon választható tárgyak mellett a BME bármely másik karának meghirdetett tárgyát hallgathatjátok, ezáltal is szélesítve a látókörötöket.

Ezeken a csoportokon belül a tárgyak teljesítésük követelményei szerint lehetnek

  • félévközi jegyes tárgyak, melyeknél jellemzően félév közben kell teljesíteni az előírt zárthelyiket és leadásokat, ezeket pótolni pedig a pótlási héten lehet. Az így elért eredményeitek alapján kaptok jegyet a félév végén.
  • vizsgás tárgyak, melyeknél a félévközi jegyes tárgyakhoz hasonlóan félév közben is dolgozni kell, de ott elsősorban az ún. aláírásért, ugyanis csak az a hallgató mehet vizsgázni, aki félévközi eredményei alapján aláírást szerzett.
  • kritérium tárgyak, melyek általában nullkreditesek, viszont a képzés alatt bizonyos számút kötelező teljesíteni. Ilyen pl. a testnevelés, amiből mindenkinek kötelező legalább 2 félévet teljesíteni.

A nemzetközi szinten is általánosan elfogadott kreditrendszernek köszönhetően lehetséges más karokon, vagy akár más (akár hazai, akár külföldi) intézményekben teljesített tantárgyakat elfogadtatni (=akkreditáltatni) az egyes képzésekben.

Ez a folyamat a BME-s karok között bizonyos szintig jól működik, szabadon választható tantárgyként bármelyik másik kar tantárgyát hallgathatjátok és akkreditálhatjátok, illetve néhány kötelező/kötelezően választható tárgy elfogadtatásának is megvan a gyakorlata (pl. az Építészmérnöki Kar egyes tantárgyait lehetséges elfogadtatni kötelező tárgyként is).

Külföldi tanulmányok (pl. részképzés, vagy Erasmus-félév) esetén ennél már bonyolultabb a helyzet: szabadon választhatóként általában ebben az esetben is elfogadnak minden máshol végzett tárgyat, kötelezőként viszont sokkal ritkábban. Az alapvető kritérium az, hogy a másik intézményben elvégzett tárgy tananyaga min. 75%-ban megegyezzen az itthon elfogadtatni kívánt tárgy tananyagával. Ezt egy külön bizottság vizsgálja, az általános tapasztalat viszont az, hogy a kint elvégzett tárgyak „nem elég jók” ahhoz, hogy itthon is elfogadják őket. Így akik külföldön szeretnének tanulni (pl. Erasmus+ program keretében), azoknak számolniuk kell azzal, hogy fél-egy évet „csúszni” fognak a tanulmányaikkal. Ez az egy év csúszás elméletileg még nem okozhat gondot, mert a törvény biztosít az államilag támogatott hallgatóknak a képzési idő letelte után még két félév „ingyenes” oktatást (ennek letelte után viszont már költségtérítést kell fizetnetek, ami félévente súlyos összegeket jelent). Fontos még megemlíteni, hogy az Erasmus félév előtt érdemes tanszékekkel és oktatókkal egyeztetett, tanulmányi tervet készíteni, hogy a lehető legtöbb tárgy befogadható/megfeleltethető legyen az itteni képzés teljesítéséhez.

Erasmus-ról találhattok oldalunkon egy részletes tájékoztatót: https://emkhk.bme.hu/erasmus-palyazas/
Olvassatok utána, nagyon hasznos és jó dolog!

BME Idegen Nyelvi Központ: http://inyk.bme.hu/

A Egyetem minden hallgatónak biztosít bizonyos mértékű lehetőséget az ingyenes nyelvtanulásra.
A nyelvoktatásnak két fő típusa van:

Kredites nyelvi kurzusok, melyek lényegében szabadon választható tárgyak. Ezek általában középfokú tudásszinttől felvehető kommunikációs készségfejlesztő, vagy műszaki nyelvi kurzusok.

nullkredites nyelvi kurzusok, melyek arra szolgálnak, hogy a hallgatók egyetemi keretek között ingyen tanulhassanak nyelveket. Ezeket a kurzusokat az Egyetem által biztosított, képzési szintenként meghatározott mennyiségű ún. nyelvi egység „beváltásával” lehetséges felvenni.
A nullkredites kurzusok esetében számos nyelv (angol, német, olasz, francia, stb.), és előképzettségeteknek megfelelő, kezdőtől egészen felsőfokig terjedő tudásszint közül választhattok.

Az oktatás az állami ösztöndíjas hallgatóknak alapvetően ingyenes, viszont bizonyos szolgáltatások igénybevételekor, valamint egyes elmaradások, mulasztások esetén minden hallgató köteles egyéb díjak megfizetésére.

Az utóbbi csoportba tartozó díjakat összefoglaló néven különeljárási díjaknak nevezzük, melyek közül a legfontosabbak az alábbiak:

Otthoni feladat késedelmi díj: 2500 Ft
Teljesítményértékelés újbóli pótlása: 4500 Ft/db (általában jelentkezni kell)
Ugyanabból a tantárgyból tett harmadik és további vizsga: 4500 Ft/db
Javító célú ismételt tárgyfelvétel: 4500 Ft
Vizsgáról való igazolatlan távolmaradás (15 napon belül igazolni kell, de kiírják): 5500Ft
Passzív félév utólagos aktiválás: 5500 Ft
Kollégiumi késedelmi díj:1400 Ft
Határidő utáni fizetés: 1400 Ft
Utólagos tantárgyfelvételi/törlési kérelem kurzusonként: 5500 Ft
Felvett, de nem teljesített tantárgyak esetén kurzusonként: 4500 Ft
A +10% kreditmennyiséget meghaladó felvett kredit esetén kreditenként: 4500 Ft

Az összes különeljárási díjról szóló legfrissebb összefoglaló táblázatot megtalálhatjátok a HK honlapján.

Láthatjátok tehát, hogy érdemes mindig nagyon körültekintően eljárni és jól tanulni, mert ellenkező esetben később állami ösztöndíjas hallgatóként is súlyos pénzösszegeket fizethettek az Egyetemnek.

Tanulmányi eredmény alapú átsorolás: egyszerre kell teljesülnie
Utolsó két aktív félévben minimum 36 kredit és minimum 3,00 súlyozott átlag (20xx. szept. 1.- 20xy. aug. 31.)
Egynél több befejezett aktív félév
Nem volt passzív féléve az utolsó két félévben
Kivétel lehet: EGT államokban folytatott részképzéses; KTB utólagos passziváltatás
Egy tanévre szól az átsorolás

Kérelemre történő visszakerülés: egyszerre kell teljesülnie
Utolsó két aktív félévben minimum 36 kreditet kell szerezni és minimum 3,00 súlyozott átlagot el kell érnie
Nem volt passzív féléve az utolsó két félévben
Van számára ,,hely” az államilag támogatott férőhelyek között.

Támogatási idő alapú átsorolás:
Ha lejár az egyéni támogatási idő

Kérelemre történő átsorolás:
Ez a hallgató saját kérésére történik, KTH igazgató (alap,mester,osztatlan) vagy a dékán (doktori,vagy szakirányú képzés) bírálja el
tudomásul veszi, hogy visszasorolása csak tanulmány alapú átsorolási eljárás keretében kerülhet sor

A diploma megszerzéséhez a felvételit követően még nem egyenes az út. A jelenleg érvényben lévő egyetemi Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) értelmében az intézménynek el kell bocsátania azon hallgatókat, akik

a képzési idő kétszeresének letelte után sem fejezik be a képzést,
hat alkalommal sikertelenül vizsgáztak egy adott tantárgyból,
hatszori tantárgyfelvétel után sem szerzik meg egy adott tárgy kreditpontjait,
egymás után harmadik alkalommal sem nyilatkoznak a félév elején aktív/passzív státuszukról,
az utolsó három aktív félévükben nem szereztek legalább 20 kreditpontot,
vagy újrafelvétel esetén utolsó három félévükben nem szereztek legalább 10 kreditpontot.

Ha bármi gondotok adódik, akkor a hallgatói képviselők biztosan tudnak segíteni a szabályzatok útvesztőjében, de nem árt, ha Ti is tisztában vagytok a jogaitokkal.

Ezért ajánljuk a TJSZ és a TVSZ olvasgatását.

Amennyiben mégis maradt Bennetek megválaszolatlan kérdés, írjatok bátran az aktuális oktatási bizottságnak az oktatas@emkhk.hu címre!

A későbbiekben pedig mindig figyeljétek a HK honlapot, itt minden esetleges változásról értesítünk Benneteket!