Kedves Hallgatók!

A pályázat elnyerésének feltétele minimum 50 pont. A minimum ponthatárhoz tartozó összeg 5000 Ft, a minimum ponthatár felett az egy ponthoz tartozó összege  170 Ft.

Az ösztöndíj elbírálásának eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet, a Neptun rendszerben elérhető 001-es számú kérvény leadásával.

ÉMK HK

Letöltés (PDF, 427KB)

Letöltés (PDF, 271KB)