TISZTÚJÍTÁS 2022 TAVASZ

 • 2022

 • HIRDETMÉNY

  2022. április 8-19.

  Az ÉMK HK Tisztújító Kari Hallgatói Szavazást hirdet 2022. április 8-19. között.

  A jelöléseket 2022.04.06. 23:59-ig adhatjátok le, elektronikus formában a puskely.gergo@emkhk.hu címen.

  HIRDETMÉNY

 • SZAVAZÁSI BIZOTTSÁG

  Szavazási Bizottság elnöke: Puskely Gergő Pál
  Elérhetősége: puskely.gergo@emkhk.hu

  Dékán Úr által megbízott oktató: Deák Ottó
  Elérhetősége: deak@agt.bme.hu

  A Szavazási Bizottság további tagjai:

  Kornczai Fanni

  Oltvári Sándor

 • ELNÖKI PÁLYÁZAT

  Határidő: 2022. április 6.

  A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: Egyetem) Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviselet (továbbiakban: ÉMK HK) pályázatot hirdet az ÉMK HK elnöki tisztségének betöltésére. Feladatait az Építőmérnöki Kar Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

  ELNÖKI PÁLYÁZAT

 • Szavazás névjegyzéke

  2022. március 28- április 04.

  A Bizottság elnöke a névjegyzéket az adott KHÖK számára a legkésőbb a Szavazás megkezdését megelőző 10. napig, 8 nap időtartamra nyilvánossá teszi az illetékes KHK hivatalos honlapján.

 • Jelölés leadás

  Határidő: 2022. április 06. 23:59

  Jelölés leadás

 • Jelöltek

  • Bátori Boglárka
  • Czobori Dorina
  • Csapó Boglárka
  • Egri Gabriella
  • Felföldi Árpád
  • Jeremcsuk Máté
  • Kékesi Márton Gábor
  • Lőrinczi Martin Raffael
  • Móczik Réka
  • Papp Bendegúz
  • Sinkó Zsanett
  • Szabó Dániel
  • Zsótér Emese Vanda
 • Szociális Bizottság Jelöltjei:

  • Felföldi Árpád
  • Jeremcsuk Máté
  • Kékesi Márton Gábor
  • Mészáros Tamara Antónia
  • Móczik Réka
  • Szabó Dániel

  Szociális Bizottság Jelöltjei:

 • ÉMK HÖK SZMSZ módosítás

 • Kari Hallgatói Fórum

  Vásárhelyi Pál Kollégium Nagyterem 2022. április 07. (csütörtök) 14:00

  Kari Hallgatói Fórum

 • Kari Hallgatói Szavazás

  2022. április 08-19. között

 • Beérkezett elnöki pályázat

  Beérkezett elnöki pályázat

Hallgatói Képviselet jelöltjeinek bemutatkozása:

Bátori Boglárka

Sziasztok!
2019 októbere óta vagyok mandátumos tag az ÉMK HK-ban. Ezidő alatt szinte minden területen kipróbáltam magam, legalább bizottsági munkálatok szintjén. Másfél éve vagyok karunk egyik EHK-delegáltja. EHK-delegáltként egy éven keresztül voltam pályázati referens az EHK-ban és 4 hónapja vagyok a Műegyetemi Ifjúsági Egyesület elnöke. Az utóbbi időben elkezdtem a MŰEPER pályázási felülettel foglalkozni, és ezen belül a legfontosabb projektem az összes kari és egyetemi pályázat felvezetése és használatba helyezése a felületen. Amennyiben elnyerem a támogatásotokat, arra fogok törekedni, hogy a továbbiakban is megfelelően képviseljem egyetemi szinten a hallgatókat, és segítsem a pályázási folyamatok egyszerűsítését.
Bizalmatokat előre is köszönöm!

Czobori Dorina

Sziasztok!
Czobori Dorina vagyok másodéves hallgató. A mostani félévben kezdtem el fokozatosan átvenni a Rendezvényszervezői Bizottság vezetésével járó feladatokat. Első körben ezért is szeretném, ha bizalmat szavaznátok, hogy a Rendezvényszervező Bizottság vezetőjévé válhassak majd. A Bizottságnak első félévem óta lelkes aktív tagja vagyok. Eleinte csak rendezvényekkel foglalkoztam, majd kipróbáltam magamat a szponzorációban és egy ideig PR tevékenységekkel is foglalkoztam. Vezetőként majd szeretném a karon működő öntevékeny körökkel való a kapcsolatát szorosabbra fűzni a Bizottságnak, illetve támogatni őket, több közös rendezvényben is gondolkodom.
Amennyiben pedig bizalmat szavaztok nekem minden igyekezetemmel azon leszek, hogy még tovább emeljük az építős rendezvényeket.

Csapó Boglárka

Sziasztok!
Csapó Boglárka vagyok, másodéves építőmérnök hallgató. A Kari Hallgatói Képviseletünk működésével és ügyeivel kapcsolatban tavaly januárban kezdtem el érdeklődni. A képviselethez 2021. áprilisában csatlakoztam tanácskozási jogú tagként. Munkámat az Oktatási-, illetve az Ösztöndíj Bizottságokban kezdtem meg, utóbbiban november óta bizottságvezetői posztot töltök be, melyet a későbbiekben is szeretnék folytatni. Ezenfelül 2021. szeptemberében átvettem az emlékeztető felelősi szerepkört is. Tervezem továbbra is folytatni az együttműködést és munkát a képviseletnél mint mandátumos tag. Szeretnék az elkövetkezőkben is részt venni a döntések meghozatalában, hozzájárulva azokhoz saját szavazattal is. Úgy érzem képes vagyok megítélni a fontos kérdéseket, és szeretném a későbbiekben is a képviseletünk javát szolgálni.

Egri Gabriella

Sziasztok!

Egri Gabriella vagyok harmadéves, szerkezetes ágazatos hallgató. Az őszi félévben kaptam meg a mandátumomat és ezzel együtt a gazdasági referensi feladatkört. Ez idő alatt foglalkoztam a HK költségvetésével, segítettem, illetve koordináltam a rendezvényeink pénzügyeit és megvalósítását. Ebben a félévben jelentkeztem a Rendezvényszervező Bizottságba is, hogy nagyobb rálátásom legyen a rendezvények kivitelezésére és gördülékenyebb legyen a közös munka. A Kollégiumi Bizottság tagjaként a buli körökért felelek, folyamatosan kapcsolatot tartok a körvezetőkkel és segítem őket különböző felmerülő kérdésekben. Valamint ezek mellett kivettem részem a bizottság egyéb feladataiban is.
A képviseleti munkán kívül is igyekszem megjelenni a közösségi életben. Tagja vagyok a Mentorgárdának, illetve az idei VN és GT szervezői csapatát is erősítem.
Amennyiben bizalmat szavaztok nekem igyekszem a továbbiakban is helytállni! Buzdítok mindenkit arra, hogy amennyiben érez magában elhivatottságot a képviseleti munka iránt az forduljon bizalommal bármelyikünkhöz!

Felföldi Árpád

Előző iskolámban is diákönkormányzati tag voltam, de ott a kevés lehetőség miatt nem sok újdonságot tudtam elérni. Ezt folytatva szeretnék részt venni a Kari Hallgatói Képviselet munkájában. Körülbelül 6 hónapja járok aktívan ülésekre és folyamatosan részt veszek a tudásátadásokon. Mindig is foglalkoztatott mások segítése, a közjó szolgálata. Tele vagyok ötletekkel és motivációval, szívesen segítem most is a képviselet munkáját, de szeretnék nagyobb részt kapni a feladatokból, hogy megvalósíthassam ötleteimet. Mindig is megbízhatónak tartottak és én is annak érzem magam. Úgy érzem egy jó csapat tagjaként képes vagyok helytállni és ellátni leendő feladataimat a Képviseletben.

Jeremcsuk Máté

Sziasztok!

Én Jeremcsuk Máté vagyok, 2. féléves hallgató a hőn szeretett építőmérnöki karunkon. Előző félév novembere óta járok a Hallgatói Képviselet üléseire, mint érdeklődő. Mindig is szerettem volna egy olyan csapathoz tartozni, ami egy közösség segítség nyújtásán alapszik. Motiváciommal és ötleteimmel úgy érzem elősegíteném az egyetemi élet működését. A képviselet bármilyenfajta munkáját szívesen segíteném, de szeretnék majd a komolyabb feladatokban is részt venni. A képviselt tagjaként szeretnék részt venni a hallgatói élet rendes működésének eléréshez.

Kékesi Márton Gábor

Sziasztok!
Kékesi Márton Gábor vagyok, 2. éves építős hallgató. A HK-ban 2021 áprilisban kaptam tanácskozási jogot, majd ősszel mandátumos tag lettem. Ez idő alatt főleg oktatással és ösztöndíjjal kapcsolatos problémákkal foglalkoztam, és ezek után is ezekkel a területekkel szeretnék foglalkozni. Ősz óta én vagyok a külügyi felelős, amit továbbra is szeretnék folytatni. Ezek mellett ősztől szeretnék szociális pályázatok bírálásában is segédkezni, hogy ilyen módon is segíthessem a hallgatókat.

Lőrinczi Martin Rafael

Lőrinczi Martin vagyok, első évfolyamos egyetemi hallgató. Korábbi tanulmányaimat Győrben végeztem, ahol erős érdeklődéssel nyitottam az akkori diákélet felé. Aktív tagja voltam ott is iskolám és kollégiumom közösségi életének, illetve képviseltem a diákok érdekeit. Korábbi és új tapasztalataimmal egyaránt szeretnék itt is segíteni hallgató társaimnak. Első éves hallgatóként pontosan átérzem azon nehézségeket és tanulmányi gondokat, amelyekkel mindannyian küzdünk és segítségre van szükség leküzdésükben. A kari életbe eddigi egyetemi tanulmányaim alatt a Rendezvényszervező Bizottságban végeztem tevékenységet.
A Hallgatói Képviselet mandátumos képviselőjeként szeretnék mindent megtenni a kar hallgatóiért.

Móczik Réka

Sziasztok!
Réka vagyok, karunk másodéves hallgatója, 2021 áprilisa óta vagyok az ÉMK HK tanácskozási jogú tagja, és 2021 októberében kaptam mandátumot. Eddig a Szociális Bizottságban, a Kollégiumi Bizottságban, valamint az Ösztöndíj Bizottságban tevékenykedtem, illetve október óta vagyok PR felelős. Továbbiakban is szeretném ezt folytatni.

Papp Bendegúz

Sziasztok!
Papp Bendegúz vagyok, másodéves építős, az ÉMK HK tagja már több mint egy éve. A képviselethez elsőévesen csatlakoztam és a HK külügyi felelőse lettem ősszel. Külügyisként az Erasmus pályázatokkal és nemzetközi projektekkel foglalkoztam. A múlt év során a képviselet megbízott az EHK delegált pozícióval. Az EHK-ban később egyetemi szinten folytattam és jelenleg is folytatom a nemzetközi hallgatók képviseletét, a nemzetközi projektekben való részvételt és kapcsolattartást a Külügy és Erasmus terén. Ezeken felül már egy éve a Kollégiumi Bizottság vezetőként is tevékenykedek a kollégium és az öntevékeny körök terén a képességeimnek és a lehetőségekhez képest a lehető legjobban. A jövőben a bizalmatokkal mind bizottságvezetőként, mind EHK delegáltként szeretném folytatni a munkát, a hallgatók képviseletét és kollégiumi és külügyi területek fejlesztését kari és egyetemi szinten is.

Sinkó Zsanett

Sziasztok!
Sinkó Zsanett vagyok, harmadéves építőmérnök hallgató. Az eddigi egyetemi éveim során igyekeztem aktívan részt venni a közösségi életben, jelenleg aktív tagja vagyok a Mentorgárdának, illetve mandátumos tag a Hallgatói Képviseletben.
Tagságom óta az Oktatási Bizottságban, és az Ösztöndíj Bizottságban tevékenykedem, és ezt szeretném folytatni a következő mandátumom alatt is. Az előző félévben volt lehetőségem belelátni az elnökségi munkába alelnöki pozíció keretein belül, amelynek köszönhetően számos tapasztalatra tettem szert és ezt szeretném hasznosítani a továbbiakban. Hallgatói képviselőként, szeretnék hozzájárulni minél több segítséggel a területeimet érintő feladatokhoz és biztosítani azt, hogy a hallgatók bizalma a Képviselet felé tovább erősödjön.
Remélem bizalmat szavaztok számomra, és lesz lehetőségem személyesen bizonyítani.
Előre is köszönöm támogatásotokat!

Szabó Dániel

Sziasztok!

Szabó Dániel vagyok Karunk harmadéves hallgatója. Az elmúlt időszakban főként a Kari Szociális Bizottság vezetésével valamint az Egyetemi Szociális Bizottság által rám osztott feladatok elvégzésével foglalkoztam. Ezen felül az őszi félév közepétől az a megtisztelő de kicsit sem könnyű feladatot bízta rám a Hallgatói Képviselet, hogy segítsem Zsótér Emese munkáját mint alelnök. A továbbiakban is szeretném a rászoruló hallgatótársaimat segíteni és az érdekeiket képviselni az ESZB elött valamint az esélyegyenlőség területét is szeretném felpezsdíteni hiszen a testi fogyatékkal vagy tanulási nehézséggel élőknek is szükségük van az érdekképviseletre. Természetesen az elnökséggel megkezdődött közös munkánkat is szeretném folytatni.

Zsótér Emese Vanda

Sziasztok!
Zsótér Emese Vanda vagyok 2019-ben kezdtem meg tanulmányaimat az Építőmérnöki Karon. 2020 áprilisában a Hallgatói Képviselet tanácskozási jogú tagja lettem. Először a Külügyi felelős posztot töltöttem be, illetve az Ösztöndíj Bizottság és a Szociális Bizottság tagja is voltam, majd októberben én lettem a HK elnöke. Ezen tevékenységemet szeretném még fél évig, a 2022 őszi tisztújításig folytatni. A következő fél évben nagy hangsúlyt fogok fektetni az utánpótlásom biztosítására, azon leszek, hogy utódomat maradéktalanul felkészítsem a rá váró kihívásokra. Szeretném olyan csapattá kovácsolni az újonnan megalakuló Hallgatói Képviseletet, akik könnyen dolgoznak együtt és ezáltal kihozzák magukból és egymásból a legtöbbet. Amennyiben bizalmat szavaztok nekem, az elmúlt másfél év tapasztalatait arra fogom használni, hogy minél jobban felkészítsem a Képviseletet és a leendő elnököt is a gördülékeny, problémamentes váltásra amellett, hogy továbbra is támogatom a tagokat, vezetem és ellenőrzöm munkájukat.