Tanulmányi ösztöndíj

Az Építőmérnöki Kar hallgatói második aktív félévüktől kezdődően, tanulmányi alapon ösztöndíjban részesülhetnek. Az ösztöndíjosztás menetéről lentebb tájékozódhattok.

 • Kreditindex alapján történő ösztöndíj osztása

  Az Építőmérnöki Karon a Tanulmányi ösztöndíj odaítélése kreditindex alapján történik. A kreditindex számításánál a félévben teljesített tantárgyak kreditértékének és érdemjegyének szorzataiból képezett összeget – átlagos előrehaladás esetén – az egy félév alatt teljesítendő harminc kredittelkell osztani. (…) 

  KI =(Σ[(teljesített kredit) * érdemjegy]) / 30

 • HHCS

  A hallgatók tanulmányi teljesítményének egymáshoz mért értékeléséhez a hallgatókat homogén hallgatói csoportokba (a továbbiakban: HHCS) kell sorolni. A besorolás egy adott félévre szól.

  Az ÉMK aktív státuszú, államilag finanszírozott hallgatói az alábbi Homogén Hallgatói
  Csoportokba (továbbiakban HHCS) kerülnek:

  • 1N-AEM képzéskódú BSc hallgatók (kivéve BSc felvettek)
  • MSc felvettek,
  • 1N-MSM képzéskódú Szerkezet-építőmérnöki mesterszakos hallgatók
   (kivéve MSc felvettek),
  • 1N-MIM képzéskódú Infrastruktúra-építőmérnöki mesterszakos hallgatók
   (kivéve MSc felvettek),
  • 1N-MFT képzéskódú Földmérő- és Térinformatikai mérnök mesterszakos
   hallgatók (kivéve MSc felvettek).
 • Eredmények 2020/21. tavasz

  Az előző félév eredményei alapján számolt kreditindexek és az ezekhez tartozó ösztöndíj összegek

Írj nekünk!