Kedves Hallgatók!

A pályázat elnyerésének feltétele minimum 0 pont. A minimum ponthatárhoz tartozó összeg 10.000 Ft, a minimum ponthatár felett az egy ponthoz tartozó összege  2.000 Ft.

Az ösztöndíj elbírálásának eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet, a Neptun rendszerben elérhető 001-es számú kérvény leadásával.

ÉMK HK

Letöltés (PDF, 209KB)