Beszámolók

Aipli Sándor

Aipli Sándor

Pályázati Bizottság tag, Hallgatói Sport Bizottság delegált

aipli.sandor@vpk.bme.hu

+36 20 425 4941 (9-18 óra között)