Kedves Hallgatók!

A pályázat elnyerésének feltétele 5 pont, azaz minden minimum pontot elért, érvényesen leadott pályázat jutalmazásra került. A minimum ponthatárhoz tartozó összeg 15.000 Ft, a minimum ponthatár felett az egy ponthoz tartozó összege 1600 Ft.

Az ösztöndíj elbírálásának eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet, a Neptun rendszerben elérhető 001-es számú kérvény leadásával.

ÉMK HK

Letöltés (PDF, 166KB)