Kedves Hallgatók!

A pályázat elnyerésének feltétele 10 pont, azaz minden hiánytalan, érvényesen leadott pályázat jutalmazásra került. A minimum ponthatárhoz tartozó összeg 12 000 Ft, a minimum ponthatár felett az egy ponthoz tartozó összege 2200 Ft.

Az ösztöndíj elbírálásának eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet, a Neptun rendszerben elérhető 001-es számú kérvény leadásával.

ÉMK HK

Letöltés (PDF, 235KB)