Kedves Hallgatók!

Az alábbiakban olvashatjátok a 2017/18 őszi félév Konzultációs pályázat előzetes eredményét.

A pályázó az előzetes eredmény ellen felszólalással élhet 5 napon belül a KHT-nál. A felszólalási
szándékát a kht@vpk.bme.hu címre küldött e-mailben jelezheti a pályázó.

KHT