Jelöltek

Sziasztok!

Boldizsár Nóra vagyok, negyedéves hallgató az Építőmérnöki Karon. A legutóbbi (márciusi) tisztújítás óta vagyok mandátumos tagja a Hallgatói Képviseletnek. Ebben az időszakban fő feladatom Szociális Bizottság vezetése volt. A mostani pályázási időszakban próbáltam munkámmal elősegíteni, hogy minden a leggördülékenyebben folyjon le és a következő időszakban is ez a célom. Ezen kívül Belső Oktatási Bizottság tag, Kollégiumi Bizottság tag és Kari Tanács tag is voltam. A bizottsági munkákból mindig a tőlem telhető legnagyobb mértékben próbáltam kivenni a részem, tanszéki összekötő voltam, szobaosztásnál segítkeztem, projektekben vettem részt, valamint a hallgatói megkeresésekre, kérdésekre igyekeztem gyorsan és hatékonyan választ adni.

Remélem bizalmat szavaztok nekem, és támogatásotokat előre is köszönöm!

Sziasztok!

Gazsi Dorothy vagyok, karunk negyedéves hallgatója, 2018. június óta a Hallgatói Képviselet tanácskozási jogú tagja.

Az elmúlt pár hónap tanuló időszak volt számomra, jobban megismerhettem a HK munkáját és részt vehettem néhány feladatban. A Kollégiumi Bizottság ülésein a bizottság működését ismertem meg, megválasztásom után szeretnék ezen a területen posztot betölteni. A Szociális és az Oktatási Bizottságban is aktív részt szeretnék vállalni, de nem zárkózom el a további feladatoktól sem.

Előre is köszönöm a támogatásotokat.

Gazsi Dorothy

Sziasztok!

Katona Rebeka vagyok ötödéves építőmérnök hallgató.

Lassan két éve vagyok az Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviselet tagja. Elejétől kezdve az Oktatási Bizottság tagja voltam, ezek mellett a Pályázati Bizottság és Szociális Bizottság munkáját is segítettem.

A Pályázati Bizottságban sikerült a Konzultáció pályázatot megírnom, a bizottság tagjainak segítségével. A pályázat idén ősszel is kiírása fog kerülni.

Tavaly ősszel az a megtiszteltetés ért, hogy én lehettem az Oktatási Bizottság Vezetője. Igyekeztem a legjobb tudásom szerint az oktatással kapcsolatos problémákban Titeket, hallgatókat segíteni. Emellett tanszéki összekötő feladatimat is ellátom, jelenleg is én vagyok az Út és Vasútépítési Tanszék összekötője. A szorgalmi és vizsgaidőszakban a fent említett tanszékekkel kapcsolatos kérdésekben is a rendelkezésetekre álltam. Elvégeztem a bizottság többi tagjával együtt a tantárgykövetelmény és vizsgaellenőrzéseket.

A tavaszi félévben a fent említett állandó feladatok mellett a Kari Erasmus Bizottság tagjaként részt vettem az Erasmus+ pályázatok bírálásában, ahol a pályázók közösségi életben való részvételének vizsgálata volt az első számú feladatom.

Amennyiben ismét bizalmat szavaztok nekem, úgy az Egyetemi Hallgatói Képviseletben folytatnám tovább a munkám, mint Külügy és Erasmus felelős.

Köszönöm előre is a bizalmatokat

Sziasztok!

Kóródi Eszter vagyok, harmadéves hallgató és jelenleg az ÉMK HK tanácskozási jogú tagja. Másfél éve tagja lettem a Rendezvényszervező Bizottságnak, azóta rendszeresen részt veszek a kari rendezvények lebonyolításában, idén például a Szakmai Hét főszervezője vagyok, valamint a Gólyatábor szervezésében is közreműködtem csapatvezetőként. Állandó feladatom a rendezvények anyagi hátterének megteremtésében való részvétel és a szponzoráció keresése. Azért szeretnék hallgatói képviselő lenni, hogy az RB-t képviseljem, szeretném, hogy a rendezvényeink fejlődjenek és minél minőségibb programokat kínáljunk a hallgatóknak.

Amennyiben bizalmat szavaztok nekem, igyekszem legjobb tudásom szerint végezni a rám bízott munkát.

Sziasztok!

Kovács Klementina vagyok, Építőmérnök hallgató, már több mint három éve a Hallgatói Képviselet tagja vagyok. A Hallgatói Képviseletben töltött éveim alatt a testület nagyrészt minden területével megismerkedtem és a megszerzett tudást mindig az aktuális testület összetételéhez mérten a bizottságokban kamatoztattam.

Jelenleg a képviseletben az EHK delegált, a Gazdasági referens valamint a PR felelősi posztokat töltöm be, melyek mellett az Oktatási Bizottság feladataiból is kiveszem a részem.

A következő ciklusban szeretném a posztjaimhoz tartozó operatív feladatokba minél inkább bevonni a testület egészét, valamint szeretném átláthatóbbá és érthetőbbé tenni gazdálkodásunkat a kar hallgatói számára is.

Továbbra is arra törekszem, hogy feladataimat maradéktalanul elvégezzem, tudásomat minden nappal bővítsem és ezt a hallgatók javára fordítsam.

Amennyiben megtiszteltek bizalmatokkal, szeretném feladataimat a lehető legjobb tudásom szerint ellátni.

Kovács Klementina

Sziasztok!

Molnár Zsanett vagyok, másodéves Építőmérnök hallgató. Jelenleg 2018 február óta aktív tagja a Rendezvényszervező Bizottságnak. Az RB tagjaként betekintést nyertem a kari rendezvények finanszírozásában és lebonyolításában, ennek fényében szeretnék most jelentkezni a Kari Hallgatói Képviselet Tisztújításán. Úgy gondolom, hogy a Hallgatói Képviselet munkája elengedhetetlen az Építőmérnöki Kar megfelelő működéséhez. Én is nagyon szívesen lennék részese ennek a munkának, ha bizalmat szavaztok nekem.

Sziasztok!

Pásztor Nikolett vagyok, negyedéves építőmérnök hallgató. A márciusi Tisztújítás óta vagyok a Hallgatói Képviselet mandátumos tagja. Azért indultam fél éve, mert a közélet aktív tagja vagyok és úgy éreztem, ezzel még többet tehetek közösségünkért. Jelen voltam az Oktatási, a Kollégiumi és az Ösztöndíj Bizottságban: rengeteg projekten dolgoztam, tájékoztatókat készítettem, kolit osztottam, tanszéki összekötő voltam, ösztöndíj pályázatok kiírásában közreműködtem és hallgatói megkeresésekre válaszoltam. Ezek mellett pedig Képítő felelős és Kari Tanács tag voltam, melyen belül a Tudományos és az Oktatási Bizottságban vettem részt. A Képviseletben az elmúlt hetekben megszavaztak az Oktatási Bizottság vezetőjének és amennyiben bizalmat szavaztok nekem, továbbra is ezzel szeretnék a legaktívabban foglalkozni, valamint a többi posztommal is arra törekednék, hogy minél jobban tudjak segíteni ügyes-bajos dolgaitokon.

Előre is köszönöm támogatásotok!

Puskely Gergő vagyok, becenevemen Pusi, foglalkozásom pedig lelkes, elsőéves, építő hallgató. Sokan kérdezték, hogy miért szeretnék már gólyaként tagja lenni a Hallgatói Képviseletnek és, hogy biztos vagyok-e benne. Tudom-e képviselni úgy az építős hallgatókat, hogy még éppen csak kezdek bekerülni a közösségükbe, tudok-e úgy segíteni hallgató társaimnak, hogy még kevesebb ismeret híján én is sokszor segítségre szorulok.

A válaszom minderre, hogy IGEN. Nem mondom, hogy megpróbálom, vagy talán, hisz akkor nem írnám jelenleg ezeket a sorokat, ha nem lennék biztos magamban, a válaszom határozottan igen. Korábban rengeteg tapasztalatot sikerült szereznem a korosztályi érdekképviselet kapcsán, ugyanis több szervezetnek voltam tagja, tisztségviselője az elmúlt években. Odahaza, a Békéscsabai Diákönkormányzatnak voltam elnöke, majd címzetes elnöke négy cikluson keresztül, ami arra motivál, hogy többszörös bizalom után elnyerhessem az építőmérnök hallgatók bizalmát is. Tagja vagyok a Jeune Courage (e. zsön kúrázs) nevű civil szerveződésnek, melynek feladata pont a fiatalok érdekképviseletének erősítése, valamint fejlesztése. Jelenleg pedig a Nemzeti Ifjúsági Tanács diákönkormányzatokért felelős elnökségi tagja vagyok, ahonnan ered az egyik motivációm a következő időszak munkásságára megválasztásom esetén.

  1. Létszámcsökkenés – Diákönkormányzati körökben sokszor tapasztaltam azt, hogy sok lelkes és aktív középiskolai diák, akiben meglenne a mérnöki affinitás, más irányt választ, ugyanis hallomásai szerint úgy véli, nem tudja kiélni közéleti és szervezői vágyait építőmérnök hallgatóként, mindezt azért, mert tájékozatlan karunkat illetően. Ahhoz, hogy ezeket a fiatalokat el lehessen érni, szükséges lenne minden középiskolásnak letisztázni a képet, hogy mit is csinál egy építőmérnök és miért jó a BME Építőmérnöki karát választani. Éppen ezért fontos célkitűzésem, hogy MI hallgatók tegyünk karunk népszerűsítéséért, promótáljuk magunkat a középiskolánkban, hiszen friss egyetemistaként tudom, hogy végzős diákként egy ismerős hallgató hamarabb meg tud győzni arról, hogy az adott kart és az adott egyetemet válasszam.
  1. Vérfrissítés. – Több olyan problémát észleltem eddig, amik régi konfliktusokból adódnak. Személyemet tekintve szeretnék aktív részese lenni a közös munkának, amin sokat segít, hogy friss szereplőként, (valamint hál’ istennek) nem volt részem olyan konfliktusokban, amik a gördülékeny munkát segítenék bárkivel a karon, így tiszta lappal szeretnék tenni KÖZÖSEN a hallgatók érdekéért, képviseletéért, a lehető legjobb körülményeiért.
  1. Önkéntesség, öntevékenység fontossága. Számomra nagyon fontos, hogy mindenki kivegye szerepét a társadalom fenntartásának és segítésének folyamatában, legyen szó akár egyetemi karról, egyetemről vagy kollégiumról. Úgy érzem, hogy ennek a „közjónak” mozgatórugói az öntevékeny körök, így szeretném, ha a továbbiakban (is) kiemelt figyelmet kapnának, segítséget a működésükhöz, valamint a többi hallgató, különösképp a frissen felvett hallgatók kivennék a részüket és segítenék, csatlakoznának a körökhöz, biztosítva ezzel a munkamegosztást és az utánpótlást is a későbbiekre.
  1. Innováció és frissesség. Amennyi hátrányom származna tudás és tapasztalat hiányomból, annyira szeretném ezt kamatoztatni is. Sok ismeret hiánya egy új, eddig bejáratlan megoldáshoz is vezethet, így részemről még kreativitásomat és innovatív ötleteimet tudnám hozzáadni a Hallgatói Képviselet munkájához, valamint, hogy általam a legfiatalabb hallgatók részéről is jelen lenne képviselő a következő időszakban.

Összegezve terveimet, célkitűzésem a folyamatos vérfrissítés, építős lét, öntevékenység szorgalmazása, valamint innováció az Építőmérnöki karon. Ebben szeretném kérni segítségeteket, hogy segíthessek nektek a következő időszakban.

Köszönettel: Pusi

Budapest, 2018. szeptember 18.

Sziasztok!

S. Nagy Roland Levente vagyok, harmadéves Építőmérnök hallgató, Szerkezetépítő-mérnök szakágon. Ettől a szemesztertől kezdve szeretnélek Titeket képviselni az Építőmérnöki kar Hallgatói Képviseletén belül.

Jövőbeli szavazati jogú tagként a Hallgatói Képviseletben elsősorban a kollégiumi intézkedések kapcsán tevékenykednék, de a különböző kisebb-nagyobb feladatok elvégzésében is segítséget nyújtok legjobb tudásom szerint. Mindezek mellett pedig a Ti segítségetekre szeretnék lenni természetesen bármikor bármilyen formában.

Nem fogok hazudni, a sokoldalú vélemények a HK-ról kissé megzavartak eleinte, de meg szeretném mutatni a legtöbb embernek, hogy a HK valóban lehet egy korrekt, tiszteletbeli kör, amit korrekt emberek töltenek fel. Nagyon örülnék annak, ha megszavaznátok a bizalmatokkal!

Süveges Imre néven láttam meg a napvilágot, itt, Budapesten. Dömsödön nevelkedtem, de hamar elkerültem Ráckevére, ahol az általános iskolai tanulmányaimat végeztem, majd innen keveredtem a fővárosba és azóta is itt vagyok.

Jelenleg harmadéves hallgató vagyok, a szerkezetépítőmérnöki ágazatot választottam. 2018-ban tagja lettem a Mentorgárdának és a Vásárhelyi klubnak is.

Mindkét körben aktívan tevékenykedem, mindig is a szívemen hordoztam a hallgatótársaim sorsát, mindig is szerettem kiállni másokért és ezért is szeretnék az ÉMK-HK tagja lenni.

Úgy érzem ki tudnék állni a jogainkért. Mentorgárda tagként ismernem kell TJSZ-t illetve a TVSZ-t is. Természetesem a tudásom minden bizonnyal csak súrolja az elégséges határát, de úgy gondolom hamar el tudnék mélyülni ezen fantasztikus dokumentumok ismeretében.

Eleinte egyáltalán nem gondoltam volna, hogy ilyen indíttatásaim lesznek, de megtetszett az amit tesztek értünk.

Én nem csak panaszkodni szeretnék, mint ahogyan páran azt teszik, hanem a tettek mezejére lépni, vagy legalább egy kicsit hozzátenni ahhoz, amivel próbáljátok megkönnyebbíteni az itt töltött éveinket.

Valószínűleg ismertek már annyira, hogy tudjátok, hogy a kommunikációs képességeim kielégítőek. Biztos vagyok abban, hogy ezt nálatok is tudnám kamatoztatni. Sosem féltem kimondani a véleményemet, mindig vannak saját gondolataim. Megfelelően tudok érvelni, objektív véleményt tudok alkotni.

2018. június 26-tól tanácskozási jogú tagként tevékenykedtem köreitekben, szeretném ha sikerülne eggyel feljebb lépnem és tagként folytathatnám munkásságomat.

Köszönettel és tisztelettel:

Süveges Imre

Budapest, 2018.09.21.

Sziasztok!

Szabó Krisztina vagyok, karunk ötödéves hallgatója, a 2017. évi áprilisi tisztújítás óta a Hallgatói Képviselet mandátumos tagja.

2016-ban kezdtem meg a munkámat a Rendezvényszervező Bizottság tagjaként, egy évig aktívan részt vettem a kari rendezvényeink anyagi hátterének megteremtésében, új támogatókat keresve bővítettem a szponzorációs lehetőségeinket. A Hallgatói Képviseletbe tavaly azért jelentkeztem, hogy a bizottság vezetését átvegyem, lelkesedésemmel egy új bizottság felállítására törekedtem. Az elmúlt időszakban az RB profilbővítésén dolgoztunk, célunk egy olyan csoport kialakítása volt, amelynek tagjai a szponzorkeresés mellett átfogóan foglalkoznak a kari rendezvények szervezési feladatainak ellátásával új, színvonalas programok kialakításával. Így a tavalyi tanév során a bizottság aktívabban vett részt a Szakmai Hét szervezésében, a Kulthét lebonyolításában, de a Kari állófogadás és a Kari tábor megrendezése is a nevünkhöz köthető, továbbá a 2018-as évfolyam gólyatáborának főszervezői posztjára is megválasztott a képviselet.

A rendezvények mellett a HK-ban főként a kollégisták érdekképviseletével foglalkoztam eddig. Az elmúlt másfél évben sokan kerestetek meg problémáitokkal a kollégiumi férőhelyosztás és szobaosztás során, melyekre igyekeztem mindig legjobb tudásom szerint megoldást találni, segíteni nektek a bizottság többi tagjával karöltve. A nyári felújítás okozta bonyodalmak miatt törekedtünk még több időt foglalkozni veletek, rendelkezésetekre állni és segíteni megoldani a nehézségeiteket.

Az áprilisi tisztújítás során egy új posztot kaptam a HK-ban, így Öntevékeny kör felelősként feladataim közé tartozott még a körökkel való kapcsolattartás is. Újbóli megválasztásom esetén célom, hogy a köröket a lehetőségeinkhez mérten a legjobban segítsük, a közösségi életet újból felvirágoztassuk a kollégiumban.

Az Oktatási Bizottságban jelenleg a Tartók Mechanikája és a Hidak és Szerkezetek tanszékek összekötője vagyok. Az elmúlt félévben a tanszékekkel együttműködve arra törekedtem, hogy megoldjuk az esetlegesen felmerülő problémáitokat, főképp a vizsgákkal és tárgyfelvétellel kapcsolatosan.

Amennyiben ismételten bizalmat szavaztok nekem, az elkövetkezendő időszakban szeretném továbbra is segíteni a Kollégiumi bizottság és a Rendezvényszervező bizottság munkáját, de már csak bizottság tagként, célom, hogy megtaláljam a megfelelő utánpótlásom és átadjam nekik minden tudásom, mindkét bizottság vezetését illetően. A következő tisztújításig szeretnék több erőt és energiát fordítani az öntevékeny köreinkre, első sorban a Képviselet munkáján belül rájuk szeretnék összpontosítani.

Megtisztelő támogatásotokat előre is köszönöm!

Sziasztok!

Szűcs Ákosnak hívnak, harmadéves hallgató vagyok az Építőmérnöki Karon.

A Mentorgárdában tevékenykedtem eddig kizárólag. Tavaly már részt vettem a kisebb programok szervezése mellett a Kari programok szervezésében, mint például a gólyabál és a szakest. Az első éveseknek az idei gólyatáborból lehetek ismerős, ahol csapatvezetőként voltam jelen.

Én veszem át az Oktatási felelős pozíciót a Gárdában.

A programok szervezésén felül a Kari ügyintézés több különböző részében is részt kívánnék venni, amennyiben megválasztotok.

Köszönöm a megelőlegezett bizalmat!