Kedves Hallgatók!

A Gólyatábor főszervezői pályázatot még leadhatjátok, a határidő meghosszabbításával módosított pályázati kiírást itt eléritek.

Amennyiben bizonytalanok vagytok a feladattal kapcsolatban forduljatok bátran Kovács Klementinához, vagy a tavalyi főszervezőhöz, Szilágyi Márkhoz!

KHT

Kedves Hallgatók!

A Neptunban leadott ‘010/A Költségtérítés/önköltség csökkentés kérelem személyes okokból’ és 010/B Határidőn túli költségtérítés/önköltség csökkentés kérelem személyes okokból’  kérvények státusza a mai napon a hatályos Építőmérnöki Karon képzésben résztvevő költségtérítéses és önköltséges hallgatók számára adható kedvezményekről szóló határozat figyelembevételével megváltozott.

Amennyiben a kérvényetek elbírálásával illetve annak eredményével kapcsolatos kérdésetek merülne fel keressétek bizalommal Kovács Klementinát vagy R. Nagy Tibort.

KHT

Kedves Hallgatók!

Az alábbiakban tekinthetitek meg a 2016/17-es tanév tavaszi félévének tanulmányi ösztöndíj eredményéhez kapcsolódó dokumentumokat.

Az eredményeket itt találjátok.

A nehézségi index módosító szorzókat itt találhatjátok.

Az évfolyam kezdő létszáma azon hallgatók számát jelenti, akik felvételt nyertek az adott tanévre, és akkor meg is kezdték a tanulmányaikat. Ez konkrétan azt jelenti, hogy évfolyamonként nem a felvett hallgatók létszámával számolunk, hanem azokkal a hallgatókkal, akik a félévüket aktív státuszban végzik.

A mellékelt fájlban tekinthetitek meg az Építőmérnöki Kar mintatanterv szerinti tavaszi féléves tárgyak részadatait a teljesítményindex kiszámításához.

Tárgyadatok a részindex számításához.

A tárgyfelvételek, -teljesítések, érdemjegyek adatai némiképp eltérhetnek a Neptun rendszerből kiolvasható adatoktól, ennek okai a következők lehetnek:

  • a tárgyat felvett külföldi képzéses hallgatók nem szerepelnek a táblázatban (az ő eredményeiket nem a KTH kezeli, így azok megbízhatósága nem biztosított, továbbá ezen hallgatók eredményeit megvizsgálva azok torzították volna azt továbbá e hallgatók eredményeit megvizsgálva azok torzították volna az összesítést)
  • nem szerepelnek a NOK-os, külföldi hallgatók, szintén a fenti okok miatt
  • szerepelnek viszont a részképzéses hallgatók (számuk elenyésző a karon)
  • azon tárgyat felvett hallgatók eredményei sem szerepelnek a táblázatban, ahol a tárgy eredményeinél az ösztöndíjindexbe beszámít mező üres (ez többek között előfordulhat, ha a tárgyat a hallgató felveszi, de később akkreditáció útján „teljesíti”, esetleg tárgyújrafelvétel esetében)
  • Azok a tárgyak, amelyek mellett nincs adat, nem indultak a tavaszi félévben vagy 0 kredites tárgyak.

A 2016/17-es tanév őszi félévben elért eredmények alapján tanulmányi ösztöndíjban részesülés feltétele a legalább 46,2601 nagyságú teljesítményindex elérése. Teljesítményindexet értékét a Neptun rendszerben a Tanulmányi átlagok fül alatt tudjátok ellenőrizni.

Ha bármilyen kérdésetek merülne fel a tanulmányi ösztöndíjjal kapcsolatban keressétek a KHT Juttatás-térítési felelősét.

KHT

Letöltés (PDF, 1.41MB)

Letöltés (PDF, 1.69MB)

Letöltés (PDF, 30KB)