Kreatív Magyar Elme nyitóelőadás

Érdekel a tudomány világa? Vagy csak megismernéd az ország büszkeségeit?
Akkor tarts velünk! A Kreatív Magyar Elme előadásain elhozzuk hozzád a legújabb magyar találmányokat. Megtudhatod milyen rögös utak vezetnek a sikerig, és hogyan változtatják meg ezek az innovációk a világunkat. A nyitóelőadáson vendégünk lesz Rátai Dániel, aki a Leonar3do-val vált ismerté világszerte. Illetve Zsombori Balázs, aki a PictoVerb-bel nyújt megoldást mindenkinek, aki verbális kommunikációjában akadályozott. Itt az alkalom, hogy megismerjétek ezeket a kivételes kreatív magyar elméket!
Ne hagyd ki, hiszen a tudás hatalom!
Időpont: 2014. december 9. (kedd), 17:00
Helyszín: BME, K épület, K1 9395 Konferencia terem
Regisztráció: www.ajtk.hu/regisztracio
Kövesd a Kreatív Magyar Elmét: www.facebook.com/kreativmagyarelme

 

A szociális felelős munkájának legjelentősebb részét a félévkezdést megelőző, illetve rögtön a félévkezdési időszakban lezajló szociális alapú támogatások időszakában végzi.

A hallgatókat közvetlenül még nem érintő legfontosabb háttérintézkedés a bírálók felkészítése. Ez az elbírálási eljárás és az informatikai rendszer változásánál különösen fontos és nagy feladat. A felkészítést minden kar szociális felelőse saját hatáskörben vagy az Egyetemi Hallgatói Képviselet végzi. Karunkon ezt egy “házi” vizsga követi, elméleti és gyakorlati résszel. Aki ezt teljesíti, részt vehet a szociális alapú kollégiumi pályázatok bírálásában.

Az őszi félévet megelőzően az első feladat a már említett szociális alapú kollégiumi jelentkezés lebonyolítása. Ebben az időszakban, tekintve, hogy az elsőéves hallgatók 90%-a szociális alapon részesül kollégiumi férőhelyben és ők(), első alkalommal adják le a pályázatukat, rengeteg kérdés merül fel, melyet e-mailben, telefonon, facebook üzenetben, facebook posztokon, időnként személyesen kell megválaszolnia a szociális felelősnek. Ez gyakorlatilag állandó rendelkezésre állást követel meg és nagyon rövid reakcióidőket, főként a határidők szűkössége miatt. A szociális felelős tájékoztatást kell, hogy adjon a beszerzendő igazolásokról, összetett esetekben a különböző szociális helyzetek megfelelő leigazolásáról, határidőkről, pályázati és bírálati eljárásról, pontszámokról és általánosságban minden felmerülő témáról. Az összes üzenetet ez az egy személy válaszolja meg. Ez a következetesség miatt kiemelten fontos, azonban a határidő közeledtével, így a levelek jelentős megszaporodásával (időnként sajnos hangvételük erősödésével) ez egyre nehezebb feladat. A leadási időszakot követően kezdődik meg a szociális alapú kollégiumi pályázatok bírálása. Ezt a szociális felelős már a levizsgázott bírálókkal végzi. Ennek során az igazolások megfelelőségét ellenőrzik, illetve a bíráláshoz elengedhetetlen igazolások hiánya esetén igyekeznek elérni az érintett hallgatókat, hogy azokat a bírálási időszakban pótolják, és így a pályázatuk elbírálható legyen. Ezután a pályázati pontszámokat véglegesítik, a szociális felelős feladatköre eddig terjed. Ezt követően a szociális alapú kollégiumi jelentkezés lebonyolítását a Kollégiumi Bizottság veszi át, a kollégiumban való elhelyezéssel, szobaosztással már ők foglalkoznak (Kollégiumi Bizottság II: bejegyzés).

A kollégiumi eredmények kihirdetését követően a szociális alapon jelentkezők körében probléma esetén több körös egyeztetés zajlik a Kollégiumi Bizottság és a szociális felelős között. A felmerülő kérdéseket a hallgatók és a gyors munkavégzés érdekében egyeztetik, majd a probléma orvoslásra kerül.

A kollégiumi jelentkezést követően kezdődik meg a rendszeres szociális támogatásra, illetve a gólyák esetén az alaptámogatásra való pályázati időszak.

Bírálói részről az időszakot megelőzi a második nagyobb próbatétel, az Egyetemi Hallgatói Képviselet által szervezett vizsgáztatás. Ekkor a bírálók elméleti feladatsort töltenek ki, ezt követően próbapályázatokon vizsgáznak. A vizsgáztatók minden esetben kari szociális referensek. A vizsga nagyon szigorú, teljesítése komoly felkészültséget igényel.

A szociális felelős számára a rendszeres szociális ösztöndíj időszakának kezdetével ismét a megkeresések, kérdések megválaszolása a fő feladat. Amennyiben az idő engedi, a bemutatást megelőzően előbírálás zajlik. Ekkor a vizsgát sikerrel teljesítő bírálók a pályázatokat úgy ellenőrzik, ahogy azt a szóbeli bíráláson tennék, hiányosság vagy nem megfelelő igazolás esetén üzenetet hagynak a rendszerben, így a hallgatóknak alkalma nyílik a hibák korrigálására a személyes bemutatást megelőzően, így időt és energiát spórolva maguknak.

A szociális felelős a szóbeli bírálás időszakát megelőzően felméri, hogy a pályázatok száma alapján mennyi bemutatási időpontra lesz szükség, majd kiírja ezeket, melyekre a hallgatók jelentkezni tudnak.

A szóbeli bírálás során a hallgatók igazolásainak ellenőrzése zajlik. Ezt igen nagy gondossággal és pontos szabálykövetéssel kell elvégezni az egyetemi egységesség megőrzése érdekében, illetve a szociális helyzet részletes felmérése érdekében. Ezt segítik elő a bírálói kérdések, melyek nem egyértelmű helyzetekben merülnek fel. A bírálóknak szükséges időnként érzékeny témájú kérdéseket is feltennie, annak érdekében, hogy teljes képet kapjanak a hallgató szociális helyzetéről, azonban kötelesek a jó modor határain belül maradni. Ezek a szituációk adott esetben a bírálónak szintén legalább annyira kellemetlenek, mint a hallgatónak, bírálónak lenni nem minden esetben hálás feladat. Amennyiben a bíráló nehézségekbe ütközik egy hallgató bírálása során, a szociális felelőst hívja segítségül, aki döntést hoz a kérdéses esetekben. Abban az esetben, ha a hallgató ezzel nem ért egyet, a Kari Hallgatói Képviselet elnökéhez vagy az Egyetemi Hallgatói Képviselet szociális juttatási referenséhez fordulhat. A bírálóknak és a szociális felelősnek feladata és kötelessége szűrni a valótlan pályázatokat. Ez azok érdekében áll, akik valóban jogosultak lennének a szociális támogatások bármelyikére, azonban kiszorulnak a támogatottak köréből a valósággal nem egyező, annál rosszabb szociális helyzetet lefestő pályázatot benyújtó hallgatók miatt.

Utólagos korrekciók, fellebbezések esetén a hallgatók kereshetik a szociális felelőst, azonban fellebbezéssel az Egyetemi Hallgatói Képviselet felé élhetnek. Ezeket a kari szociális referensek véleményezik, a döntést azonban az EHK hozza meg az adott esetekről, ez már nem kari hatáskör. Ezt követően az intézményi másodfok a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság.

A pályázati-bírálati-fellebbezési időszak lezártával a szociális felelős a Külső Szociális Bizottságban dolgozik tovább. Itt az előző időszak tanulságai alapján igyekeznek tökéletesíteni a rendszert, újragondolni a problémás aspektusokat.

A szociális ösztöndíjak az ún. egyetemi normatívából kerülnek kifizetésre. Ez nem kari hatáskörben kezelendő, így se az összegek feltöltése, se a kifizetés nem kari felelősség. Az összegek félévről félévre változnak, a szociális ösztöndíjra pályázók helyzetétől függően. A keret minden évben adott, ez az adott félévben államilag támogatott képzésen aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezők számától függ. Ezért is probléma, ha a támogatási formákra nem jogosultak ösztöndíjban részesülnek, hiszen ezzel kiszorítanak másokat a keretből. A ponthatárt és a pontonkénti lépcsőt gondos mérlegelés és az adott félévi pályázatok figyelembe vételét követően a Külső Szociális Bizottság javasolja és az Egyetemi Hallgatói Képviselet fogadja el.

Az oktatási feladatok elvégzésért felelős BOB tagok munkáját a hatékony munkavégzés érdekében bizottságvezető irányítja.

A bizottságvezető feladatai

A bizottságvezető legfontosabb feladata, hogy összefogja és koordinálja a bizottságtagok munkáját. Ügyel arra, hogy az új bizottságtagok bemutatásra kerüljenek a tanszékeiken, elkészíti a megbízóleveleiket, tanszéki plakátjaikat. Segítséget nyújt számukra az új feladatok elvégzésében.

A bizottságvezetőnek kell észben tartania a határidőket. Tudnia kell, hogy mikor milyen rendszeres feladatok elvégzése szükséges a félév során. A teendők könnyebb átláthatósága érdekében a bizottság vezetője minden félév elején, az aktuális szorgalmi időszak beosztását figyelembe véve (munkaszüneti napok, Nyílt Nap stb.) elkészíti a BOB-os ütemtervet, amely tartalmazza a rendszeres bizottsági feladatok elkészítésének határidejét.

További feladata, hogy az általános feladatok elvégzéséhez szükséges táblázatokat elkészítse, amikben a munkavégzés folyik (pl. tárgykövetelmények ellenőrzéséhez használt excel tábla). Ő irányítja a Szakmai7 szakmai vetélkedőjének szervezését és lebonyolítását.

Bizottságvezetőként a legtöbb általános, oktatással kapcsolatos hallgatói megkeresés, kérdés hozzá érkezik. Ezekre a kérdésekre jellemzően a bizottság vezetője, vagy egy általa felkért/kijelölt bizottság tag válaszol. Mindkét esetben az bizottságvezető felelőssége, hogy ne maradjanak megválaszolatlan kérdések.

További feladata az EHK külső oktatási bizottságának (továbbiakban KOB) munkájában való részvétel. Ez magában foglalja a mindenkori EHK-s oktatási referens által kiadott feladatok elvégzését, a KOB üléseken való részvételt. A feladatok hatékony és eredményes elvégzése érdekében kapcsolatot tart az EHK oktatási referensével valamint a többi HK oktatási felelősével is. Ennek a kapcsolattartásnak a fő csatornája a KOB-os levelezőlista. Itt történik az ülések időpontjának egyeztetése, kisebb feladatok kiosztása, valamint egymás közötti oktatásis problémák megvitatására, tapasztalatgyűjtésre is gyakran használják.

Bizottságvezetői feladatain túl – a bizottság tagjaihoz hasonlóan – ő is ellát tanszéki összekötői feladatokat (tárgykövetelményeket, mintatantervi órarendeket ellenőriz, vizsgarend ellenőrzést végez stb.).

Az oktatási bizottság vezetője jellemzően tagja a Kari Tanácsnak és ezzel együtt a Kari Tanulmányi Bizottságnak (KTB) és a Kari Oktatási Bizottságnak is. A KTB tagjakén fő feladata – a másik két mandátummal rendelkező KHT taggal közösen – a KTB hatáskörébe tartozó hallgatói kérvények elbírálásánál a hallgatói érdekek képviselete, a hallgatók számára előnyös ítéletek szorgalmazása. A BOB vezetőjének feladata ebben a folyamatban a kérvények írásbeli bírálása során a hallgatói vélemény továbbítása az oktatók felé, valamint a felmerült kérdésekkel kapcsolatos egyeztetés az oktatói oldallal.

A Kari Oktatási Bizottságban főként új tárgyindítási kérelmekkel, Kari Tanács előterjesztésekkel kapcsolatban foglal állást a bizottság másik KHT képviselőjével közösen. A hallgatói oldal álláspontját ebben az esetben is a bizottságvezető szokta az oktatók felé képviselni.

A bizottsági munkán felül oktatási ügyekben kapcsolatot tart a Dékánnal és az Oktatási Dékán helyettessel, szükség esetén tanszékvezetőkkel. Gyakran kapcsolatba kerül még a kari Neptun felelőssel is, általában a vizsgaellenőrzéshez szükséges vizsgaszűrés lekérése kapcsán.

 

Kedves Hallgatók!

A Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért Egyesület pályázatot hirdet MSC/MA képzésben résztvevő egyetemisták részére.

Az alábbi linkeken olvashattok a részletekről, illetve a csatolmányban olvashatjátok a pályázati kiírást.


http://bcsdh.hu/temak/jovo-vezetoi/

https://www.facebook.com/pages/BCSDH-J%C3%B6v%C5%91-Vezet%C5%91i/779735195427087

 

KHT

Kedves Hallgatók!

 

A BME a hallgatói gyűjtőszámláját sikeresen átvitte az Erste Bankból az Államkincstárba, ahogy arról korábbi üzeneteinkben már hírt adtunk.

A mai naptól (2014. november 18.) a hallgatók erre az új gyűjtőszámlára utalhatnak, amelyet az Államkincstár kezel. Az utaláshoz szükséges adatok:

 

bankszámla neve: Neptun gyűjtő számla

bankszámla száma: 10032000 – 01425279 – 01120008

közlemény rovat: NK-neptunkód   (ahol a neptunkód a hallgató Neptun rendszerbeli 6 jegyű alfanumerikus Neptunkódja, ahogy az eddig is használatos volt)

 

Külföldről történő utalás esetén kérjük az IBAN számot használni:

HU97 1003 2000 0142 5279 0112 0008

 

BME KTH Neptun Üzemeltetés

Kedves Hallgatók!

A Dr. Pauka Imre Tanulmányi Díjat a Golder Associates (Magyarország) Zrt. jogelődje, a Golder Associates (Magyarország) Kft. 2007-ben alapította azért, hogy erősítse a cég és a felsőoktatási intézmények kapcsolatát, segítse a kimagasló eredményt elérő fiatal szakemberek pályakezdését. A díjat évente legfeljebb két diák nyerheti meg, akik személyenként nettó 100.000 Ft egyszeri díjazásban részesülnek és emlékplakettet kapnak.

A pályázatról részletesebben az alábbi linken olvashattok:

http://www.golder.com/hu/modules.php?name=Pages&sp_id=1256